BLOG
Vul een subtitel in

Alles over de veranderingen op aarde

Op deze pagina vind je onze boodschappen | channelings | artikelen over de chaos op aarde en het grote overgangsproces waarin wij ons thans bevinden.

Channeling
Geliefde vrienden, een belangrijke tijd is aangebroken: de fase van wakker schudden is voorbij en een nieuwe fase gaat van start. Een fase waarin langzaam maar zeker een scheiding zal plaatsvinden in de mensheid. Het is alsof er in de afgelopen fase flink aan de appelboom is geschud en in de komende fase zullen de 'rotte' appelen van...

Channeling
De afgelopen jaren is de energie op aarde verhoogd van de 3e naar de 5e dimensie. Ieder mens op aarde is meegegaan in de trilling omhoog. Dit is een onvermijdelijk gevolg en niet afwendbaar. Of de mens nu wil of niet, de energie in ieders systeem is de afgelopen jaren opgehoogd naar de 5e dimensie. Dat betekent dat...

Een openbaring van vrede en liefde
In het bijbelboek Openbaringen beschrijft apostel Johannes het einde der tijden. Vraag is of het einde der tijden op een rampzalige manier zal verlopen of dat de mensheid op een vreedzame en liefdevolle wijze zal overgaan naar een nieuw leven. Onze vrienden van het licht zeggen het volgende hierover:

Channeling
Door vele volkeren en profeten is reeds de eindtijd van Moeder Aarde voorspeld; Drie cycli komen ten einde en dat is uniek in de geschiedenis van de aarde.

Nieuwe lessen voor de mensheid
Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het...

Channeling
Geliefde vrienden, het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen.

Channeling
De theorie van Darwin heeft ons denken sterk beïnvloed. Hoe verhoudt zijn theorie zich tot onze kosmische visie op het leven?

Channeling 12-12 om 12:12
Het is een bijzonder moment in de tijd. De maan is op haar krachtigst en alle processen van de afgelopen weken zijn toegeleid naar dit moment, het hoogtepunt. Geliefden, alles in jullie leven is de afgelopen weken opnieuw aangeraakt. Alle aspecten van het menselijk bestaan die in verbinding staan met de 7 hoofdchakra's,...

Channeling
De tijd is gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde in al haar kracht en al haar oerZijn. Na duizenden jaren ondergeschikt te zijn geweest aan de mannelijke energie, mag de vrouwelijke energie haar grootsheid weer tonen. Het tijdperk van doen is voorbij en het tijdperk van Zijn breekt aan en in het Zijn mag...

Blogbericht
Het is een chaotische tijd. Een tijd waarin alle ontwikkelingen zich afspelen in een stroomversnelling, zonder dat je de kans hebt op adem te komen. Zonder dat je de tijd hebt te evalueren wat er was en wat er nu is. Alles loopt door, alsof de tijd aan het versnellen is, een inhaalslag aan het maken is na...

Boodschap | Channeling
Het is een zware tijd voor velen op aarde. Maar weet, hoe zwaar deze tijden ook zijn voor zoveel mensen, het dient een doel. De aarde en de mensheid zitten midden in een grootse omwenteling. Een omwenteling van oud naar nieuw. Deze roerige tijden zijn een logisch gevolg van deze energetische verschuiving. En daarbij komt het...

Boodschap | Channeling
Lieve mensen, de overgang van oud naar nieuw is gaande. De overgang die voor ieder mens zichtbaar en voelbaar is. Alles wat nog op de oude energie is gebaseerd kan niet langer stand houden en zal binnen nu en afzienbare tijd afbrokkelen.

Blogbericht
Als er een storm opsteekt, dan dien je de mouwen op te stropen. Zeker als oude opvattingen en oplossingen niet meer blijken te werken. Je wordt uitgedaagd anders tegen het leven aan te kijken.

Channeling
Het is Pinksteren, een belangrijk moment in het jaar. Voor velen een niet begrijpelijk moment in het jaar; de uitstorting van de Heilige Geest over de aarde. Voor velen staat dit ver van hen af en is het moeilijk te begrijpen wat dit precies betekent. En toch is het een zeer belangrijk energetisch moment in het jaar wat aan...

Channeling
Graag willen wij het hebben over de wet van aantrekking. De wet van aantrekking is een universele natuurkundige wet, net als de wet van de zwaartekracht. Echter, de wet van de zwaartekracht is zichtbaar voor de mens en is algemeen geaccepteerd. De wet van aantrekking is onzichtbaar en daardoor niet algemeen geaccepteerd, maar het is wel...

Boodschap | Channeling
Een vraag: Het duister verdwijnt en het licht keert terug op aarde. Maar wanneer valt het doek definitief voor het duister, wanneer komt er zo'n groot schandaal aan het licht, dat alle ogen op aarde worden geopend?

Boodschap | Channeling
Lieve mensen, de aarde is op een belangrijk punt in de tijd aanbeland. Het keerpunt is voorbij; de draai van het duister naar het licht is volledig gemaakt. De mensheid heeft al het duister achter zich gelaten en de rug toegekeerd en er is nog maar een weg te gaan; de weg van het licht. En...

Channeling volle maan
Het is de volle maan van even pas op de plaats, even alles laten zijn zoals het is, een moment van rust en stilte in de hectiek van deze tijd. Een moment om even stil te staan en je te bezinnen op dat wat is en of dat wat is nog wel voldoet aan wat jij diep in jouw hart wil....

Channeling volle maan
Het is een bijzondere maan, de oogstmaan. Een nieuwe energie komt op aarde. De energie van ontvangen, in plaats van geven. Ontvangen is een eigenschap van de vrouwelijke zijnsenergie en met de stralen van de maan stroomt de vrouwelijke zijnsenergie naar de aarde, waarbij het aspect ontvangen wordt versterkt. Alle mensen die nu...

Heilige seks

03-03-2018

Channeling
Vele eeuwen lang rust er een taboe op seks. Waarom, zo vragen wij ons af. In deze channeling krijgen we antwoord op onze vraag en wordt de zuivere en heilige seks ontdaan van het zware juk en teruggebracht op aarde.

Channeling volle maan
Het is maart 2018, de volle maan die het begin van de lente aankondigt. En in de lente kan er gezaaid worden. Dit betekent dat de energie van zaaien over de aarde mag worden verspreid vanavond. Het is de volle maan van zaaien.
Wat betekent 'zaaien', in deze tijd van verandering, in deze tijd van...

Channeling
Lieve mensen, jullie hebben vast de berichten gehoord over een veranderende aarde, de nieuwe tijd. En zo niet, dan zullen wij eerst wat uitleggen over de nieuwe aarde en over de dingen die komen gaan. Er gaan grote veranderingen plaatsvinden op jullie planeet. De aarde zit in haar laatste fase van haar transformatieproces. Dat wil zeggen...

Ismaël bij de NCRV
Lange tijd heeft de mens op aarde in duister geleefd; hij was zich niet bewust van de geestelijke werkelijkheid. Door onwetend te zijn, kon de mens op aarde aspecten van zichzelf ontwikkelen die in de geestelijke wereld onderbelicht blijven, zoals zijn wil, ego, emoties en verstand. Maar nu keert het licht terug op aarde. De...

Jim Morrison

23-03-2017

Channeling
Door de vondst van een doos met oude spullen is bij Ismaël de herinnering aan zijn favoriete band van weleer, The Doors, komen bovendrijven. Als hij op Youtube enkele optredens bekijkt en beluistert, verbaast het hem dat deze magistrale muziek hem na al die jaren nog steeds boeit. Zelfs zijn transformatie­proces van de afgelopen jaren...