Bijeenkomsten voor Lichtwerkers - Leiden

Voorjaar 2018

Ben jij, als lichtwerker, diep door het stof gegaan de afgelopen jaren? Vraag jij je af wanneer alle ellende nu eens stopt? Vraag jij je af waar alle misere voor dient? Lees dan verder...

Het is een zware tijd voor vele, zo niet alle, lichtwerkers. Een ieder wordt beproefd en getest, keer op keer. Want hoe dieper we als mens gaan, hoe hoger de ziel kan reiken. Echter, het proces waarin we zitten is niet alleen voor onszelf, voor onze ziel. Het gaat verder dan dat. Er is ook een proces op macroniveau, namelijk de overgang van de aarde naar een hogere dimensie. Alle erbarmelijkheid en ellende van iedere lichtwerker op dit moment heeft tot doel het leven op aarde tot stilstand te brengen, in het niets / de leegte te geraken, om van daar uit het nieuwe te laten verschijnen als een phoenix uit de as.

Het zal nog enkele jaren duren voordat de aarde fysiek overgaat. Tot die tijd zal de mensheid ook de ellende en het niets meemaken wat wij als lichtwerker hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Chaos zal ontstaan op aarde en alles wat gebaseerd is op 3D (macht, hebzucht, ego enz) zal getransformeerd worden. Het is een periode des oordeels, waarin de ziel zijn belichaming op aarde (de mens) zal aansporen voor het licht te kiezen. Het is nu of nooit. En wij, de lichtwerkers, hebben als het ware het pad vereffend voor de mensheid. Om het voor de mensheid makkelijker te maken. Hoe zwaar en groots is onze taak!

Maandelijkse bijeenkomsten
De afgelopen jaren zijn ook wij door een heel intensief afbraakproces gegaan, waarin we afstand hebben moeten doen van zowat alles wat ons dierbaar was in ons leven. Wij voelen nu echter dat het tijd is om uit onze cocon te treden en contact te leggen met gelijkgestemden. Daarom hebben wij het plan opgevat om een aantal bijeenkomsten te organiseren, waarin we met andere lichtwerkers samenzijn en samen werken.

Dit willen we doen na de start van de lente, 1 keer in de maand op een vrijdagochtend. Op deze ochtend komt er o.a. een gechannelde boodschap door over de veranderingen op aarde (Luna) en zal Ismaël een toelichting geven op dat wat op macroniveau gaande is. Ook zul je persoonlijk een healing krijgen van alle aanwezige lichtmeesters. Verder loopt de ochtend zoals die loopt en zal ook jouw inbreng een plekje krijgen.

Data
23 maart 2018
20 april
18 mei
22 juni

Tijd
10.00 - ca 12.30 uur
Vanaf 9.45 kun je binnenlopen en staan de koffie en thee klaar.

Bijdrage
€ 15 euro per persoon per keer.

Waar
In onze praktijkruimte aan de Maredijk in Leiden.

JA, ik geef me op!