Contact met je ziel 


In deze workshop krijg je een Hart Activatie. Deze Activatie opent je hart, waardoor de liefde gaat stromen; liefde voor jezelf, voor je naasten en voor alles wat leeft.
 
De Activatie helpt je liefdevoller en milder met jezelf en anderen om te gaan. Het openen van je hart is de basis voor een nieuw leven op aarde. Als je je hart opent en de liefde laat stromen, zal de werkelijkheid in en om je heen veranderen naar een hoger bewustzijn.
 
Met de Hart Activatie wordt de basis gelegd voor het herstellen van de verbinding met je ziel (je hoger zelf). Hierdoor kun je meer in vertrouwen en overgave gaan leven. Hoe meer de ziel zich kan settelen in jouw systeem, hoe meer je in de flow van het leven komt en die dingen kunt gaan doen waarvoor je naar de aarde bent gekomen.
 
 
De meesters over de Activatie:
De Activatie is een bekroning van datgene wat je reeds hebt bereikt, maar vooral is het een begin van een nieuw leven, een leven vanuit het hart en niet meer vanuit het hoofd (verstand) of buik (emoties). Een basis wordt gelegd voor een verlicht leven, een leven in liefde en harmonie, in jezelf en tussen jou en je omgeving. Je zult meer in rust zijn en makkelijker en sneller de stilte in jezelf kunnen bereiken. Een innerlijke vrede zal met je zijn.
 
Het allermooiste van het allerhoogste staat op je te wachten als de ziel eenmaal één is met jou. Maar zover is het nog niet. Met de Activatie wordt een basis gelegd van waaruit je verder kunt groeien naar het licht en van waaruit je ziel zich meer en meer kan settelen in je wezen.
 
 
 
De Kruin Activatie
Met de Kruin Activatie wordt jouw verbinding met de Goddelijke bron hersteld, waardoor je kan terugkeren naar de oerspronkelijke staat van zijn.
Dit is een belangrijke activatie in de nieuwe tijd om jouw Godsvonkje tot leven te wekken; het vonkje dat al sluimerend in jou aanwezig is.
 
De kruin
De kruin is niet alleen het contactpunt met het hogere, het goddelijke, met de oorsprong, maar de kruinchakra is ook het instrument om de mens terug te brengen naar de oerspronkelijke staat van Zijn, met alle 13 DNA strengen volledig actief. Met het openen van de kruin wordt de basis gelegd om de 13e DNA streng te activeren bij de mens, waardoor de oerspronkelijke blauwdruk van de mens terug kan keren in ieders wezen. 
 
Openen en activeren van de kruin
Met het openen van de kruin kan een nieuw proces in gang worden gezet. Afhankelijk van ieders proces van bewustwording en mate van innerlijke groei zal langzaam maar zeker de mens kunnen transformeren in oermens, die gelijk staat aan de Ene, God/Godin/Allah/de Bron.
 
Verbinding met het goddelijke / de Bron
Door de Activatie word je gevuld met goddelijk licht, waardoor de verbinding met het goddelijke wordt versterkt; de verbinding met de bron, het Al wat Is. Hoe vaker je de Activatie ondergaat, hoe sterker de verbinding met jouw God-Zijn.
 
Jouw eigen ervaring
De Activatie is een ervaring die voor een ieder verschillend zal zijn, maar zal wel degelijk bij een ieder een ervaring zijn. De Activatie zal nooit ongemerkt verlopen.
 
Het is niet de bedoeling dat je dit gehele proces van transformatie precies begrijpt met het verstand. Het belangrijkste is een open hart, want de basis van het openen van de kruin is liefde en zachtmoedigheid. De kruin kan alleen geopend worden als het hart zacht is en openstaat.