Meditaties

Moeder Aarde over Jouw werkelijkheid

Haal een paar keer diep adem, in door de neus en uit door de mond. Haal adem vanuit je buik. En visualiseer vanuit je stuit een koord die de aarde ingaat, dieper en dieper, naar het middelpunt van de aarde en als je daar bent aangekomen sla je het koord een paar keer om het middelpunt heen en je legt er stevige knoop in. 

Ga met je aandacht naar je voeten. Laat vanuit je voeten twee koorden de aarde ingaan, dieper en dieper, naar het middelpunt van de aarde. En ben je daar aangekomen dan sla je deze twee koorden een paar keer stevig om het middelpunt heen en je legt er een stevige knoop in. En blijf met je aandacht in het middelpunt van de aarde... 

En voel de hartslag van moeder aarde... En jouw hartslag resoneert met de hartslag van moeder aarde. Het voelt alsof je in de baarmoeder bent. Je voelt je geborgen en gekoesterd door de baarmoeder van moeder aarde... Je ligt in de foetushouding en drijft. Het voelt alsof je gewichtloos bent. Laat je dragen door de warmte en liefde van moeder aarde... 

En zij spreekt tot jou: Lief kind, lief kind van deze wereld, mijn hart is groot en ik omarm jou met mijn hart. Mijn liefde is groot en ik omarm jou met mijn liefde. Laten we samen gaan, jij en ik, samen. Mijn hart is zo groot, mijn liefde voor jou is zo groot en samen gaan wij, hand in hand naar boven, naar de werkelijkheid. De werkelijkheid van het bestaan.

En samen staan wij, hand in hand, jij en ik, op de top van een berg. En wij kijken naar beneden... En dat wat jij ziet is jouw werkelijkheid, jouw kijk op het leven. En jouw kijk op het leven bepaalt wie jij bent. En dat, lief kind, is essentieel voor het vervolg van mijn verhaal. Jouw kijk op het leven bepaalt wie jij bent. En door jouw kijk op het leven te veranderen, door jouw werkelijkheid te veranderen, verander jij wie jij bent... 

En graag wil ik nog een stapje verder gaan en zeggen dat niet alleen jouw kijk op het leven bepaalt wie jij bent. Ook de kijk op het leven van jouw naaste omgeving bepaalt wie jij bent. Jullie beïnvloeden elkaar. Jouw kijk op het leven bepaalt wie jij bent. En dus, lief kind, ben jij in staat te veranderen. En dat is wat wij nu gaan doen... 

Wij staan samen op een hoge berg en kijken naar beneden en jij ziet jouw werkelijkheid. Nu maken we jouw werkelijkheid mooier, prachtiger, zuiverder, liefdevoller, kleurrijker, lichter... Jouw werkelijkheid sprankelt, spettert en straalt... Datgene wat jij nu ziet, is van zo een mooie schoonheid, zo schitterend, zo stralend. Dit is jouw werkelijkheid. 

Dit is jouw kijk op het leven. Sprankelend, zuiver, liefdevol. En met blijdschap in je hart kijk jij naar jouw werkelijkheid. En jij slaat je vleugels uit en stijgt op en vliegt naar jouw werkelijkheid... Voel vreugde, voel blijdschap, voel liefde... En je strijkt neer in jouw werkelijkheid. En je wordt omringt door schoonheid. De schoonheid omringt jou en je wordt gekoesterd in de schoonheid van jouw werkelijkheid. 

En je geeft je over, zeg JA tegen jouw werkelijkheid, zeg JA. Voel de liefde voor jouw werkelijkheid. En jij en je werkelijkheid smelten samen. Jij bént jouw werkelijkheid. Jij bént schoonheid, jij bént zuiverheid, jij bént liefde. Jouw werkelijkheid, jouw schitterende werkelijkheid is geïntegreerd in jouw wezen, in elke cel, molecuul en elektron. Jij bent jouw werkelijkheid... En terwijl jouw werkelijkheid jouw wezen doordringt neem ik afscheid. 

Ik, moeder aarde, neem afscheid van jou, lief kind. Koester jouw werkelijkheid, koester deze schoonheid, koester deze zuiverheid, koester deze liefde. Het is jóuw werkelijkheid. Jij bént jouw werkelijkheid... Amen.

Maria Magdalena in elke vrouw

Wij vragen je met je aandacht naar je buik te gaan en met elke inademing adem je naar de buik. De buik is de basis van je vrouwzijn. De bakermat, de heilige graal. En over je vrouwzijn willen we het graag hebben vanavond. 

Jullie zitten in een proces van diepe transformatie. Jullie openen je voor het Licht. En wij zijn blij dat jullie je openstellen voor het Licht en wij zijn dankbaar om hier vanavond te zijn bij jullie, mooie wezens van Licht. Wij staan om jullie heen in een cirkel en geven jullie onze liefde. Voel onze liefde in je hart. Open je hart voor onze liefde, onze energie. Voel de liefde binnenstromen in je hartchakra. Voel je gedragen door ons Licht. Voel je gekoesterd door onze liefde. Onze liefde is oneindig... 

Dit is Maria Magdalena en ik groet jullie, mijn geliefde zusters. Zo blij ben ik om hier vanavond bij jullie aanwezig te zijn. En ook ik schenk jullie mijn liefde. Voel mijn liefde in je hart... Oh mijn geliefde zusters, mijn liefde voor jullie is zo groot.De energie in deze ruimte wordt hoger en hoger en jullie energie gaat daarin mee. Jullie energie gaat resoneren op de energie van de ruimte... 

Zo, mijn geliefde zusters, ik ben Maria Magdalena, maar weet, mijn energie zit ook in jullie. Je kunt dus zeggen, dat jullie ook Maria Magdalena zijn. En waarom zeg ik dit? Het doet er niet toe wie ik ben. Mijn naam is niet belangrijk. Het gaat om de energie, de vrouwelijke energie die ook in jullie huist. Een bron, een kern van vrouwelijke energie. Je zou kunnen zeggen, een bron van Maria Magdalena energie. 

Graag wil ik jullie meenemen naar een plek in je lichaam waar je vrouwelijke energie huist. Je buik, waarin je eierstokken en baarmoeder zich bevinden. Ga met je aandacht naar je buik... Ik leg mijn hand nu op je buik. Voel de warmte van mijn hand... En mijn andere hand leg ik op je hart. En zo komt er een verbinding tot stand tussen je hart en je buik... De liefde uit je hart stroomt via mij naar je buik. En deze liefdesenergie wordt vermengd met vrouwelijke energie, Maria Magdalena energie. En deze hoge energie stroomt naar je buik. Je buik wordt gevuld met deze vrouwelijke liefdesenergie. Adem naar je buik... 

En terwijl deze energie blijft stromen wil ik vragen aan Jezus om hier aanwezig te zijn... En Jezus legt zijn hand op je hoofd en opent je kruin... Zijn liefde stroomt je wezen in... Een stroom van Goddelijke liefde... 

(Jezus) Lieve zusters, ik verwelkom jullie. Jullie energie is hoog op dit moment. Er vindt een healing plaats bij jullie, lieve zusters, door mij en vele andere wezens van Licht. Geef je over, heb vertrouwen, alles is goed. Onze liefde voor jullie is groot. Wij hebben respect voor jullie dapperheid. Dapperheid voor jullie gang naar het Licht. Respect voor jullie vertrouwen en overgave. 

En de energie stroomt, de vrouwelijke liefdesenergie vanuit je hart naar je buik en de Goddelijke liefdesenergie van je kruin je wezen in. De healing is gaande, geef je over. Weet, dat wat er ook gebeurt goed is... 

Jullie bevinden je nu in een bol van Licht. De energie is zo hoog en de ruimte is gevuld met engelen... En de energie stroomt nog steeds... 

De healing wordt langzaam afgerond. Datgene wat gebeuren moest is gebeurd, datgene wat geheald moest worden, is geheald. En ik, Jezus, neem afscheid van jullie, geliefde zusters. Mijn dank is groot. 

Zo, lieve zusters, terwijl mijn hand nog steeds je hart aanraakt en de andere hand je buik, wil ook ik mijn dankbaarheid uiten en graag wil ik daar nog het volgende aan toe voegen. Lieve zusters, prachtige wezens van Licht, weet dat jíj de Maria Magdalena bent van deze tijd, samen met alle andere vrouwen. Laat dit weten tot je doordringen. Ga met je aandacht naar je buik en laat de vrouwelijke kracht ontstaan en zeg in jezelf: "Ik ben Maria Magdalena. Ik sta in mijn kracht, in mijn vrouwelijke kracht. En mijn vrouwzijn mag er wezen, mag ontluiken als een bloem, mijn vrouwelijke kracht, mijn vrouwelijke energie mag zich uiten, mag naar voren komen. En in liefde BEN IK. Ik mag er zijn, ik mag er wezen in al mijn kracht. In al mijn vrouwelijke kracht. Met liefde en respect voor mijn medemens mag ik er helemaal zijn". En voel de vrouwelijke kracht in je buik. Voel dat het sterker is. Jouw vrouwelijke kracht is nu verankerd in je buik... Je buik, je heilige graal is de bakermat van jouw vrouwelijke kracht. En dat mag er helemaal zijn. Voor nu verlaat ik jullie. Ga in vrede, ga in liefde, gegroet. 

 Gechanneld door Luna tijdens meditatieavond

Volle maan meditatie

Deze meditatie is gechanneld op een avond van volle maan. Wil je de meditatie zelf doen tijdens volle maan, visualiseer jezelf in de kring van aanwezigen en weet dat de woorden, de energie en de liefde ook jou bereiken, nu.

Haal drie keer diep adem, in door je neus en uit door je mond... Voel je voeten op de vloer en visualiseer vanuit je voeten 2 koorden die de aarde ingaan. Dieper en dieper. Weet dat het gebeurt. Als de koorden bij het middelpunt van de aarde zijn aangekomen sla je ze een paar keer om het middelpunt heen en je legt er een stevige knoop in. Ga dan terug met je aandacht en voel je billen op de stoel. Visualiseer vanuit je stuit een koord die diep de aarde in gaat. Dieper en dieper. Totdat dit koord is aangekomen bij het middelpunt van de aarde. Je slaat het koord een paar keer om het middelpunt van de aarde heen en je legt er een stevige knoop in.

Ga dan met je aandacht naar je buik, naar je hara, je krachtcentrum, ongeveer 2 cm onder je navel en adem een paar naar dit krachtcentrum, dit punt toe.

Vele wezens van Licht zijn aanwezig hier in deze ruimte. En door hun aanwezigheid wordt de energie in de ruimte verhoogd en jouw energie gaat mee omhoog. Jouw energie resoneert mee omhoog. We nemen even de tijd om de energie op te bouwen... En ook jouw gids is aanwezig en staat achter jou. Wat er ook gebeurt, weet dat je niet alleen bent.

Ga met je aandacht naar je hartchakra, de plek in het midden van je borstkas ter hoogte van je fysieke hart. En visualiseer je hartchakra als een bloem. Maak deze bloem zo mooi mogelijk in de kleuren die je wil, in de vorm die je wilt. En voel dat door de aandacht die je geeft aan je hart, dat het daar warmer wordt. En je bloem wordt groter. En de blaadjes van de bloem openen zich en je hart gaat open. En nu kun je de liefde en de energie beter ontvangen. Stel je open voor onze liefde. En wij sturen onze liefde nu... Wij houden zoveel van jou. Als jij eens wist hoe groot onze liefde voor jou is.. En onze liefde stroomt je hart binnen. En ontvang...

Lieve mensen, het is volle maan. En dat betekent dat de vrouwelijke energie nu hier hoog is. En daar willen wij graag gebruik van maken. En de vrouwelijke energie in jullie wezen te versterken en te bekrachtigen. De vrouwelijke energie is erg belangrijk in deze periode van overgang. Als de vrouwelijke energie in ieder individu op aarde volledig geïntegreerd is en geaccepteerd is, is de aarde er klaar voor. Klaar voor de overgang naar de nieuwe aarde. En vanavond willen wij de vrouwelijke energie in jullie wezen versterken en bekrachtigen. En dat is wat er gaat gebeuren.

En Maria Magdalena is hier en staat in het midden van de kring. Maar niet alleen zij is aanwezig, ook moeder Maria en Kwan Yin zijn aanwezig. En met z'n drieën vormen zij het symbool van de vrouwelijke energie, de maanenergie. En zij staan in een driehoek met hun gezichten naar elkaar toe en zij heffen hun armen op. En zij vragen de maan aanwezig te zijn hier. En langzaam komt de maan naar beneden. Een grote bol van Licht. Een grote bol van vrouwelijke energie komt naar beneden vanuit de hemel. En rust op hun handen. Langzaam gaan hun armen naar beneden en de maan omringt hun. Zij worden één met de maan. In het midden van de kring is de volle maan, een grote bol van Licht. En straalt haar licht, haar energie naar alle kanten. De maan is aanwezig vanavond om te helpen.

In de maan zijn aanwezig Maria Magdalena, moeder Maria en Kwan Yin. Zij hebben zich omgedraaid met hun gezicht naar buiten en strekken hun armen naar voren alsof ze willen zeggen: Kom! Sta op, en kom binnen! Jullie worden uitgenodigd op te gaan staan en in de bol van Licht, de volle maan te stappen. En doe dit op je eigen tempo...

Jullie worden nu omringd door de maan. Jullie zitten in het hart van de maan. Laat je koesteren door de liefde van de maan voor jou. Voel dat jouw energie opgaat in de energie van de maan. De energie van de maan gaat op in de energie van jou. En jullie zijn één. Jij en de maan zijn één. Jij bent de maan. Dit is een bijzonder moment. De energie van de maan wordt volledig in jullie wezen gebracht en doordringt alles. En het gebeurt nu... Jij bent de maan. Jullie zijn één. Jouw hele wezen is gevuld met de energie van de maan... En elke cel in jouw lichaam is de maan. Laat je koesteren... Wat een zachtheid, wat een liefde... En ook jullie harten zijn gevuld met maanenergie, vrouwelijke energie.

En hoe heerlijk dit ook is, nu jullie wezen gevuld is voor 100% met maanenergie, is het tijd om afscheid te nemen van de maan. En wij danken de maan voor haar liefde en haar energie. De maan gaat omhoog, weer terug naar de hemel. En wij danken de maan.

Jullie staan in een cirkel en daar, in het midden van de kring, staat Jezus. Hij legt zijn hand op jouw buik, op jouw hara en mannelijke energie stroomt jouw krachtcentrum in. De mannelijke energie en de vrouwelijke energie worden in balans gebracht en vermengen zich met elkaar. Dit proces is gaande nu...

Jouw gids staat achter jou en begeleid het hele proces. Weet dat het goed is wat er gebeurt. De energieën hebben even de tijd nodig om een nieuwe balans te vinden en dat kan gepaard gaan met enige ongemakken, met enige onbalans. Maar weet, het duurt maar even. We nemen even de tijd...

En langzaam vinden de energieën, de mannelijke energie en de vrouwelijke energie, hun evenwicht. Je voelt dat je langzaam in balans wordt gebracht en nu is het proces gaande van uitbalanceren... En langzaam wordt dit proces afgerond. Jullie wezen en jullie lichaam heeft een nieuwe balans tussen de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. De vrouwelijke energie is versterkt en opnieuw bekrachtigd en in balans gebracht door de mannelijke energie. De laatste uitbalancering vindt plaats nu...

Vrouwelijke energie, maanenergie is in jullie harten gebracht en versterkt en bekrachtigd door de mannelijke energie in jullie buik. En samen vormen zij een nieuwe eenheid, een nieuwe staat van Zijn. Jullie zijn krachtiger en sterker. Weet dat dit voor altijd is. Deze nieuwe energieën zijn voor altijd in jullie wezen verankerd. En wij groeten jullie in Licht en in liefde, amen.

Gechanneld door Luna op een Meditatie avond (met volle maan)