Van geven naar ontvangen

25-09-2018


Volle maan
Het is een bijzondere maan, de oogstmaan. Een nieuwe energie komt op aarde. De energie van ontvangen, in plaats van geven. Ontvangen is een eigenschap van de vrouwelijke zijnsenergie en met de stralen van de maan stroomt de vrouwelijke zijnsenergie naar de aarde, waarbij het aspect ontvangen wordt versterkt. Alle mensen die nu uitreiken naar volle maan zullen het aspect ontvangen in hun wezen verankerd krijgen...

Natuurlijk zal er altijd een geven zijn om de energie in balans te houden, maar de weegschaal mag nu doorslaan naar ontvangen. Met de lente equinox volgend jaar mag de weegschaal weer naar de andere kant doorslaan, naar geven. Zo is de energie tussen geven en ontvangen altijd in balans.

Wij willen een ieder het volgende meegeven: het lijkt alsof er in ieder mens een programmering aanwezig is van 'ik ben het niet waard te ontvangen', waardoor de energie van ontvangen moeilijk ontvangen kan worden, waardoor de energie tussen geven en ontvangen niet in balans is op aarde. Dit is vele honderden jaren het geval geweest, waardoor de mannelijke energie vrij baan had en welig heeft kunnen tieren op aarde. Maar nu mag het tij worden gekeerd. En de programmering in ieder individu van het niet waard zijn, mag worden veranderd in 'ik ben het waard te ontvangen'. Als deze verandering van programmering een feit is bij een kritieke massa op aarde, dan zal deze energie van ontvangen vrijelijk over de aarde kunnen stromen en ieder ander individu beïnvloeden, waardoor ook diens programmering zal veranderen.

Dit is een belangrijk moment in de tijd, een moment waarop de eerste aanzet wordt gegeven van verandering in energie, van geven naar ontvangen. En de definitieve overgang van de overheersing van mannelijke energie naar de overheersing van vrouwelijke energie, waarbij de mannelijke energie en vrouwelijke energie onderliggend in balans zullen zijn. Waardoor met de lente equinox volgend jaar de energie van geven niet vanuit de mannelijke energie zal plaatsvinden, maar vanuit de vrouwelijke zachte energie. De energie van geven zal daardoor uit het hart komen.en niet meer vanuit het hoofd of ego of persoonlijke wil. En ook dat moment, de komst van de lente volgend jaar, is een belangrijk moment in de tijd. Een soort controlemoment voor ons, even een pas op de plaats om de stand van zaken te bekijken vanuit hoger perspectief.

De eerste aanzet wordt gegeven vanavond met een verandering van programmering. Deze verandering van programmering zal niet alleen plaatsvinden bij degenen die zich nu openstellen voor volle maan, maar bij een ieder die reeds is ontwaakt en weet dat het leven meer behelst dan dat het lijkt. Al vele mensen zíjn ontwaakt en de kritieke massa kán worden bereikt tussen nu en een half jaar. De komende maanden zullen dan ook in het teken staan van deze verandering van programmering.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag worden verspreid, mits onder vermelding van
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl