Tijd is aan het versnellen

26-04-2019

Een vraag: Het duister verdwijnt en het licht keert terug op aarde. Maar wanneer valt het doek definitief voor het duister, wanneer komt er zo'n groot schandaal aan het licht, dat alle ogen op aarde worden geopend?


Lieve mensen, het lijkt alsof de wereld om jullie heen steeds gekker wordt en het is alsof er maar weinig mensen zijn die dit zien en voelen. Maar weet, de tijd is aan het versnellen, waardoor de gebeurtenissen in de wereld versnellen, evenals de duale gekte, om uiteindelijk een moment in de tijd te bereiken waarop de versnelling de grens heeft bereikt en niet verder kan, om vervolgens als het ware te exploderen.

Dit is het moment dat de vele volkeren op aarde hebben voorspeld als het einde der tijden. Als tijd explodeert, is er niets meer en is de tijd in de oneindigheid beland, het is holografisch geworden en zal vervolgens op zoek gaan naar een nieuw nulpunt. In aardse termen gezien volgt dit nieuwe nulpunt meteen na de explosie van tijd en dan zal een nieuwe orde ontstaan , een orde in tijd en daarmee van alles wat Is.

Een ieder die hoog genoeg in trilling is, zal deze nieuwe constellatie van tijd overleven en zal dus als het ware op een nieuw nulpunt in de tijd verder leven. Een ieder die daar niet aan kan voldoen, zal met de explosie van tijd in het niets, in de oneindigheid verdwijnen, om net als de tijd op zoek te gaan naar een nieuw ankerpunt, een nieuw begin, om vandaar uit het oude duale leven voort te zetten.

Er vindt dus als het ware een splitsing plaats in de mensheid. De duale mens zal in een duale wereld komen en de verlichte mens zal in een hogere dimensie zijn leven vervolgen. Geliefden, hoe groot de gekte op aarde ook is op dit moment, weet dat het nog erger zal worden, om uiteindelijk geheel te verdwijnen.

Dan vragen jullie je af waarom het proces van het naar de oppervlakte komen van het duister zo langzaam gaat. En na ons voorgaande verhaal zullen jullie je wellicht afvragen waarom dit proces überhaupt gaande is, als het duister toch eens in een klap zal verdwijnen. Geliefden, alle gebeurtenissen op aarde zijn bedoeld om de ogen van de mensen te openen, om te ontwaken. En niet alleen het macroduister komt naar de oppervlakte, maar ook het microduister in de individuele mens, met als doel lichter te worden en een hogere trilling te krijgen, om als individuele mens klaar te zijn voor de grote sprong.

Het zijn dus niet de incidentele gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het duister langzaam maar zeker zal verdwijnen. Dergelijke gebeurtenissen zijn er voor om de ogen van de mensheid te openen om verlichter te worden. Jullie begrijpen dat met deze incidentele gebeurtenissen het totale duister pas over duizenden jaren verdwenen zal zijn en dat is niet de bedoeling. Wellicht sust dit jullie zware gemoed op dit moment. Het duister zal zichzelf de das omdoen. Door de versnelling van tijd zal op een moment al het duister in een keer verdwenen zijn.

Wij vragen jullie je niet te focussen op de incidentele gebeurtenissen waarbij het duister zichtbaar wordt gemaakt, om te voorkomen dat de moed jullie in de schoenen zinkt, dat het allemaal zo langzaam gaat. Want weet dat op een bepaald moment het duister zichzelf zal opblazen.

En zo is het.

Gechanneld door Luna Magdalena