Openbaring van Johannes

01-03-2020

In het bijbelboek Openbaringen beschrijft apostel Johannes het einde der tijden. Vraag is of het einde der tijden op een rampzalige manier zal verlopen of dat de mensheid op een vreedzame en liefdevolle wijze zal overgaan naar een nieuw leven. Onze vrienden van het licht zeggen het volgende hierover:

Een openbaring van vrede en liefde

In de lange bestaansperiode van Moeder Aarde zijn vele levenscycli geweest met een begin en een einde. Zoals Moeder Aarde eens is ontstaan, zo ook zal er een einde komen aan haar bestaan. Moeder Aarde bevindt zich nu aan het einde van haar bestaanscyclus. Dat betekent dat de aarde en de mensheid zich in een unieke tijd bevinden. Een tijd waarin de ziel een zeer grote sprong kan maken in haar ontwikkeling.

Iedere ziel op aarde krijgt de kans zich te wenden tot het licht. Elk mens kan de keuze maken door te gaan met het oude duale leven of zich te richten op het licht. Elke keuze is goed. Alles wat gebeurt dient de ziel en welke keuze de mens ook maakt, de ziel is een ervaring rijker en kan daardoor groeien naar het licht.

2000 Jaar geleden beschreef apostel Johannes zijn visioenen over een tijd van grote veranderingen op aarde. Dit is de tijd die nu komen gaat. De eindtijd van de aarde is in zicht en spoedig zal het leven op aarde zich voortzetten in een andere dimensie op een andere planeet. Op aarde zal geen leven meer bestaan en Moeder Aarde krijgt rust tot het moment dat een nieuw zaadje tot bloei komt. Dat betekent dat de rampen die voorspeld zijn door Johannes wel degelijk zullen plaatsvinden om dit einde te bewerkstelligen.

Maar weet, niets gebeurt waar de ziel van de mens geen toestemming voor geeft. Alles gebeurt voor de loutering van de ziel, opdat de ziel kan groeien naar het licht. In die zin gebeurt alles in vrede en in liefde. Ofschoon de rampen zelf veel schade zullen aanbrengen aan de uiterlijke mens, vindt voor de innerlijke mens alles plaats in vrede en liefde. Dit ter verklaring van de begrippen vrede en liefde.

Dan over het rampenscenario. Eens komt het moment dat de individuele ziel een keuze moet maken. Op deze dag (periode) des oordeels kan de ziel de keuze maken mee te gaan naar de hogere dimensies of te leven in een 3D werkelijkheid elders in het universum. 

De individuele ziel bepaalt de individuele dag des oordeels en heeft de individuele keuze om te kiezen voor het licht of duisternis. De individuele processen op microniveau staan in nauwe verbinding met het rampenscenario op macroniveau. 

Zie in, de individuele ziel heeft twee keuzes te maken de komende jaren. Het moment van de dag des oordeels en de keuze tussen licht en duisternis. Met deze keuzes kan de individuele ziel inspelen op de ontwikkelingen op macroniveau.

Het rampenscenario op macroniveau staat vast, maar de individuele processen op microniveau hebben geen vaststaande toekomst. De mens op aarde maakt zijn eigen keuzes, leeft zijn eigen leven en de ziel in de sferen kan niets anders doen dan bijsturen en afwachten om uiteindelijk de dag des oordeels te bepalen.

De mens is uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de loop van zijn leven en voor het verloop van de toekomst. De mens bepaalt zijn eigen lot. Ongeacht welke keuze de individuele ziel ook maakt, het rampenscenario IS, maar zal voor iedere ziel verschillend uitpakken.

Amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl