Heilige seks

03-03-2018

Vele eeuwen lang rust er een taboe op seks. Waarom, zo vragen wij ons af. In deze channeling krijgen we antwoord op onze vraag en wordt de zuivere en heilige seks ontdaan van het zware juk en teruggebracht op aarde.

Vele eeuwen lang is seks een beladen onderwerp geweest, een onderwerp waar een taboe op rust en in deze tijd nog steeds. Het is tijd dit taboe weg te nemen, opdat de mensheid bevrijdt mag worden van de zwaarte van het taboe. Het taboe op seks rust zo zwaar op de mensheid, dat het taboe verworden is tot een blokkade, zo zwaar en zo groot, dat de mens­heid niet in staat is deze zelf te verwijderen. Graag nemen wij jullie mee terug in de tijd, de tijd dat het taboe geboren werd.

Het taboe is ontstaan in de tijd dat de ware christenen werden ontnomen van hun zuivere geloof. Het geloof van de innerlijke weg naar God. Een instantie werd in het leven geroepen om van de vele geloven, die waren in die tijd, één geloof te maken. Het zuivere christendom werd de basis voor dit nieuwe geloof. Het zuivere christendom werd omgevormd tot een nieuwe religie met een tegen­overgestelde visie op de weg naar God. De God die in de hemel zijdt en niet de God die in het hart van ieder mens huisvest. Vele regels en normen en waarden werden in het leven geroepen en opgesteld om de mensheid binnen de kaders van het nieuwe geloof te houden.

Een van deze regels betrof seks. De zuivere christenen gebruik­ten het als hulpmiddel op hun weg naar de innerlijke God. Dat is de reden dat de kerk het taboe heeft ingesteld en seks ver­boden heeft als genotsmiddel.

In die tijd speelde magie een rol in het dagelijks leven van de mens. Magie werd voor het goede doel gebruikt, maar ook misbruikt en werd zwarte magie. De kerk heeft deze zwarte magie gebruikt om hun verbod op seks als genotsmiddel te bekrachtigen. Het is tijd seks te ontdoen van deze zwarte magie en in het licht te zetten, opdat seks weer een genotsmiddel mag zijn en een middel om te komen tot de God in de mens.

Het proces:
Met z'n allen zijn wij aanwezig in de periode dat zwarte magie werd toegepast om seks te begraven in de diepste diepten van de aarde. De zuivere en heilige seks, zoals deze behoort te zijn en geschapen is door God, is in al zijn licht en kracht aanwezig in de diepste diepten van de aarde. Wij staan op de plek waar de zuivere seks is begraven en met z'n allen staan wij in een kring. Jullie staan in het midden van de kring. Wij zetten onze harten open en laten ons licht stralen naar jullie. Een brandpunt wordt gevormd en wij vragen jullie je voeten en kruin open te zetten en het goddelijk licht te laten stromen het brandpunt in.

Een bol van licht ontstaat, krachtiger dan krachtig, gevuld met het allerhoogste licht. Wij laten ons licht stromen, opdat de bol van licht nog krachtiger wordt. De energie in de bol van licht is hoog en wordt zo hoog nu, dat alles wat een lagere trilling heeft getransfor­meerd wordt in licht.

En de bol van licht is klaar om af te dalen, met als bestemming de zuivere en heilige seks. De bol van licht daalt langzaam af en baant zich een weg naar beneden, naar de diepste diepten van de aarde, waar de zuivere seks zich bevindt in al zijn licht. Jullie zijn ons ankerpunt, waardoor dit proces mogelijk is. De bol van licht is zo krachtig, alles wat negatief is verdwijnt en wordt omgezet in licht. De zwarte magie heeft honderden jaren zijn werk gedaan, maar nu is het tijd het tij te keren en mag seks in zuivere vorm weer terug­keren op aarde. Bijna is het zover, de bol van licht heeft bijna zijn bestemming bereikt. Een tunnel van licht is aanwezig vanuit de diep­ste diepten tot aan het aardoppervlak.

En het is zover, de bol van licht heeft de zuivere seks bereikt en de zuivere seks wordt opgenomen in de bol van licht. Zuivere seks mag worden bevrijd uit zijn eeuwenlange gevangenis. Zij stijgen op, snel­ler en sneller, de snelheid accelereert. Als een torpedo schieten zij omhoog en bereiken bijna het aardoppervlak.

En daar... schiet de bol van licht met de heilige seks omhoog de hemel in en explodeert. De zuivere seks daalt neer op aarde. De hele aarde wordt beroerd door de zuivere seks. Het taboe is weg, het zware blok is verwijderd en seks mag weer zijn zoals God het bedoeld heeft. Zonder schuldgevoel, zonder schroom, zonder angst om gestraft te worden, kan de mensheid weer genieten van de zuivere seks, die de weg naar het hart versnelt. De zuivere en heilige seks is bevrijd en de mensheid is bevrijd van het taboe. Wij zijn dankbaar en wij nemen afscheid en wij groeten jullie in licht en in liefde, amen.

We roepen iedereen op om de mantel van schuld en schaamte van zich af te werpen en met volle teugen te genieten. Maar weet, seks verschaft alleen toegang tot het goddelijke als er liefde in het spel is.

Nu deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden, lijkt het ons een geschikt moment een channeling van een paar maanden terug te vermelden. Een channeling waarin ik, Luna, ook een vraag over seksualiteit heb voorgelegd.

Destijds luidde de introductie: 'Wij hebben ervaren dat seks ons op hoge hoogte heeft gebracht, dat we door het bedrijven van de liefde in een hogere staat van bewustzijn komen. In de religieuze wereld wordt echter verschillend over seks gedacht. Voor de kerk is het een grote zonde, volgens de Dalai Lama (zo lazen we in een spiritueel magazine) moeten we drie keer per week het bed met elkaar delen. Wie moeten we geloven?' Mijn gids Ibrahim geeft antwoord op deze vraag:

Lieve zuster, ik ben Ibrahim en ik groet jou. Graag wil ik antwoord geven op jouw vraag. In jouw ogen heb jij twee tegenovergestelde opvattingen over seks genoemd. Maar liever zet ik deze opvattingen naast elkaar en kijk met jou naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen.

Volgens de kerk is seks taboe en mag het uitsluitend worden toe­gepast voor het verkrijgen van kinderen. Deze oeroude opvatting is niet alleen van de kerk, maar de historie gaat veel verder terug in de geschiedenis van de mensheid. Ook in Atlantis was seks taboe en werd seks uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van kinderen. In Atlantis gebruikte men de seksuele energie in de mens niet voor het bedrijven van de liefde, maar voor het bereiken van hoge hoogte.

Het bedrijven van de liefde is slechts een uiting van het toepassen van de seksuele energie. Ook nu in deze tijd is het bedrijven van de liefde slechts een manier voor het uiting geven aan seksuele energie. Echter het uiting geven aan seksuele energie kan ook op een andere manier gebeuren en dat is het omzetten van de seksuele energie in een andere vorm van energie, waarmee ook hoge hoogte bereikt kan worden. Het doel is hetzelfde (De God in jezelf ontdekken), alleen het middel om dit doel te bereiken wordt op verschillende manieren toe­gepast. Het een is niet beter dan het andere. Sterker nog, het een kan naast het andere geplaatst worden en niet tegenover elkaar. Ik hoop dat mijn antwoord jou voldoende inzicht hebt gegeven in het toepassen van seksuele energie. Amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl