Evolutie van de ziel

16-01-2020

Het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen. Vanaf het moment dat de eerste mens op aarde aanwezig was, bevond de aarde zich in de 3e dimensie. In deze 3e dimensie kreeg de mensheid de kans lessen te leren om te evolueren in bewustzijn, te beginnen bij eenheid en harmonie om uiteindelijk lessen te leren in dualiteit en afgescheidenheid. 

De tijd is nu rijp om met nieuwe en hogere lessen van start te gaan, echter de aarde kan de mensheid deze lessen niet meer bieden. Daarom heeft het goddelijk plan voorzien in een nieuwe planeet in een hogere dimensie, de 7e dimensie, om op deze planeet lessen op een hoger niveau te leren. Dat over de toekomst. Graag kijken wij met jullie naar het verleden, naar het moment dat de eerste mens op aarde kwam om nieuwe lessen te leren op het 3e niveau.

Net als in de toekomst het goddelijk plan zal voorzien in een nieuwe mogelijkheid voor nieuwe lessen, zo ook heeft destijds het goddelijk plan voorzien in de mogelijkheid om op het 3e niveau lessen te leren. Vanaf een andere dimensie zijn de eerste mensen op aarde gekomen en in die andere dimensie had de ziel ook de mogelijkheid gekregen om zijn lessen te leren op dat betreffende niveau.

Waarom dit verhaal, vragen jullie je af. Wij hebben jullie een beeld willen schetsen van het verloop van de ontwikkeling van de ziel op aarde, maar ook van de tijd voor het leven op aarde en de tijd na het leven op aarde. De leeftijd van de ziel overstijgt de leeftijd van de planeet aarde en dit weten is essentieel voor het vervolg van ons verhaal.

Eens is de ziel ontsprongen uit de goddelijke bron, een bron van licht en eenheid. Eén grote druppel goddelijk licht, waaruit druppeltjes licht zijn ontsprongen, om als ziel een eigen weg te gaan. Deze verschillende zielen hebben een bestemming gevonden ergens in de oneindigheid van het Al. Let wel, slechts een deel van de zielen heeft ervoor gekozen de planeet aarde aan te doen voor hun lessen. Vele andere zielen hebben ervoor gekozen andere wegen te bewandelen voor hun evolutie.

De zielen die er destijds voor kozen om de planeet aarde aan te doen op hun lange reis van evolutie, staan nu voor een nieuwe grote keuze. Kiezen zij ervoor de stap te maken naar de nieuwe aarde, of kiezen zij ervoor elders in het universum hun lessen te vervolgen.Weet, de ziel maakt deze keuze. De belichaming van de ziel (de mens) op aarde heeft zich daarin te schikken. Dat betekent dat de keuzevrijheid van de mens hierin nihil is. Afhankelijk van hoe de mens zich ontwikkelt op aarde zal de ziel binnen nu en enige tijd de keuze maken welke weg de ziel wenst te vervolgen.

De nieuwe aarde is gereed om de mens te ontvangen, maar de nieuwe aarde is niet de enige weg voor de ziel om te bewandelen. De nieuwe aarde is een van de vele oneindige mogelijkheden, echter het is de enige mogelijkheid voor de ziel om lessen te leren op een hoger niveau, het 7e niveau. Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij groeten jullie in licht en in liefde, amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl