Een voorbereiding op de nieuwe tijd

09-06-2019

Het is Pinksteren, een belangrijk moment in het jaar. Voor velen een niet begrijpelijk moment in het jaar; de uitstorting van de Heilige Geest over de aarde. Voor velen staat dit ver van hen af en is het moeilijk te begrijpen wat dit precies betekent. En toch is het een zeer belangrijk energetisch moment in het jaar wat aan velen voorbij gaat. Zo ook is het dit jaar een belangrijk moment en wij zullen uitleggen waarom. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, om de fase die komen gaat beter te kunnen begrijpen.

Wij zijn aangekomen in het paradijs. De eerste mensen zijn gearriveerd op aarde en zijn bezig hun plekje te vinden en zich te settelen. Het is allemaal nieuw, er is zoveel te ontdekken. Er is niets, alles moet de mens zelf uitvinden en creëren. En dan is daar het moment dat de kennis van het Al neerdaalt op de aarde, waardoor de mensen in staat zijn zich verder te ontplooien op een nieuwe en andere manier. Zij waren in staat om op een nieuwe manier hun leven te leiden, een manier die overeenkomt met de hemelse manier van leven. Zo is het paradijs ontstaan. En wij nemen jullie weer mee terug naar het hier en nu.

Geliefden, de jaarlijkse uitstorting van de Heilige Geest over de aarde, is niets anders dan het beschikbaar maken van de kennis van het Al voor de mensheid. Dit proces is al miljoenen jaren gaande op aarde en mag nu, dit jaar, versterkt worden. De uitstorting van de Heilige Geest, het moment in het jaar dat de kennis van het Al beschikbaar komt voor de mensheid, mag nu bekrachtigd worden, om niet alleen de kennis van het Al neer te laten dalen, maar ook te laten doordringen in de mens. De kennis van het Al mag voor een ieder die er klaar voor is en ervoor openstaat, beschikbaar worden en geïntegreerd worden met de aardse kennis en een plekje krijgen in de individuele mens, opdat deze kennis op een later moment in ieder mens geactiveerd kan worden. De kennis van het Al zullen wij dit jaar met Pinksteren in het collectief bewustzijn van de aarde brengen, opdat het individuele bewustzijn van de mens veranderd kan worden.

Het is jullie nu duidelijk dat de uitstorting van de kennis van het Al een jaarlijks terugkerende gebeurtenis is. Alleen de individuele mens die ervoor openstond, konden wij hiermee bereiken. Deze gebeurtenis heeft niet alleen de afgelopen 2000 jaar plaatsgevonden, maar het is een onderdeel van het bioritme van de aarde, een oerritme, een jaarlijks terugkerende gebeurtenis, waardoor al miljarden jaren de kennis van het Al over de aarde is verspreid, eenmaal per jaar met Pinksteren. Dit jaar is het echter anders. Nu mag de kennis van het Al de gehele mensheid bereiken middels het collectief bewustzijn.

Net als dat er in het begin der tijden een periode van overgang is geweest tussen de komst van de eerste mens en de eerste uitstorting van de kennis van het Al, zo ook zal er nu een periode van overgang ingaan vanaf dit moment van de versterkte uitstorting van de kennis van het Al tot het einde der tijden, opdat met het nieuwe begin op de nieuwe aarde de mensheid er klaar voor is het nieuwe leven te hanteren.

Het einde der tijden is nabij. En om de mensheid voor te bereiden op de overgang van het oude naar het nieuwe, is het collectief bewustzijn gevuld met de kennis van het Al, opdat de kennis in het bewustzijn van de mens, die eraan toe is, aanwezig zal zijn op het moment van de grote overgang.

Het klinkt allemaal ingewikkeld, maar het is zo simpel, geliefden. Het transformatieproces, het proces naar het einde der tijden, is in de laatste fase beland. De mensheid móet voorbereid zijn op de grote overgang die hen staat te wachten. Velen zullen deze overgang niet redden, maar de mensen die er klaar voor zijn, dienen de kennis van het Al in het bewustzijn te hebben om het nieuwe te kunnen hanteren. Het is een voorbereiding op de grote ommekeer en deze grote ommekeer is bijna aan te raken. De tijd gaat snel en zal zich meer en meer versnellen, waardoor ook de gebeurtenissen op aarde zich meer en meer zullen versnellen. De centrifuge zal hogere toeren maken en alles wat niet meer past bij de nieuwe energie zal eruit geslingerd worden.

Geliefden, er is reeds zoveel gebeurd in de wereld op politiek, economisch en financieel gebied. Velen zijn ook individueel geraakt door datgene wat gaande is. Niet iedereen heeft de handschoen opgepakt om met de innerlijke reis van start te gaan. Velen zitten nog in boosheid en zijn niet in staat uit deze boosheid te geraken. Dat betekent dat zij de kans die hen is aangereikt naast zich neer hebben gelegd. De dag des oordeels is voor hen van start gegaan. Slechts weinigen hebben de handschoen opgepakt en zijn met zichzelf aan de slag gegaan. Zij hebben de tegenslag in hun leven als positief ervaren. Zij zijn er klaar voor om de grote overstap te maken, ook al zijn zij wellicht nog onwetend over dat wat gaande is en de andere werkelijkheid. Dat doet ook niet terzake. De selectie zal nog voortduren, maar de grootste selectie heeft reeds plaatsgevonden. Dat betekent dat de kennis van het Al, die nu in het collectief bewustzijn aanwezig is, deze mensen zal bereiken, opdat zij voorbereid zullen zijn op het nieuwe.

De centrifuge is nog aan het draaien en zal sneller en sneller gaan. Toch zullen het slechts de laatste druppels zijn die worden uitgeworpen, de laatste hardnekkige druppels die zich het langst hebben vastgehouden aan de aardse dualiteit. En met de laatste druppels te gaan, mag het voor jullie duidelijk zijn dat de eindfase van de eindtijd daadwerkelijk van start gaat. Vandaag, met Pinksteren, is met het vullen van het collectief bewustzijn met de kennis van het Al de start gemaakt van deze fase. Wij zijn blij en verheugd dat wij op dit moment van de tijd zijn aanbeland en dat alles is verlopen volgens het goddelijk plan en de goddelijke timing en wij hebben er vertrouwen in dat deze laatste fase ook volgens het goddelijk plan zal verlopen.

In liefde groeten wij jullie, amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl