Een periode van chaos

28-06-2019

Lieve mensen, de overgang van oud naar nieuw is gaande. De overgang die voor ieder mens zichtbaar en voelbaar is. Alles wat nog op de oude energie is gebaseerd kan niet langer stand houden en zal binnen nu en afzienbare tijd afbrokkelen.

En in deze tijd van afbraak; de ondergang van het oude/duale, zullen velen ontwaken en zal bij velen het besef ontstaan dat het ook anders kan. Dat er een andere manier is om in het leven te staan; een bewustere en liefdevollere manier met meer balans in doen en zijn, met meer respect en gelijkwaardigheid.

Hiërarchische bouwwerken zullen niet overeind blijven. Alles zal worden genivelleerd. Dit proces is reeds gaande in het bedrijfsleven met vele ontslagen op diverse lagen. Organisaties met een hoog organogram zullen inzakken naar een lager organogram met meer verantwoordelijkheden in de onderste laag. Dit zal een grote chaos geven op microniveau; de individuele levens, maar ook op macroniveau zal één grote puinhoop ontstaan. De wereld zal in ontreddering zijn. Maar weet dat deze puinhoop nodig is om een nieuwe wereld te kunnen opbouwen. Een nieuw leven kan pas ontstaan als het oude totaal is afgebrokkeld. En zo kan het nieuwe leven op de puinhopen van het oude worden opgebouwd.

En deze periode is het omslagpunt in de tijd dat de chaos, die reeds aan het ontstaan is op aarde, zal worden geïntensiveerd. Daar waar het oude reeds is afgebrokkeld, kan al het nieuwe leven worden opgebouwd. Zo zal beetje bij beetje het nieuwe leven ontstaan. Hoe moeilijk het ook is en hoe zwaar het voor velen nog zal worden; dit proces van afbraak is nodig en een voorwaarde is om het nieuwe leven tot stand te laten komen. Voor velen is dit een duistere periode door de chaos en ellende, maar weet dat deze donkere dagen het licht dienen. 

De afbraak van het oude gaat nu daadwerkelijk van start. Alles wat tot nu toe heeft plaatsgevonden was slechts een voorbereiding op dat wat komen gaat. Een voorproefje om een ieder te laten wennen aan de komende periode. Er zal zoveel chaos ontstaan dat vele machthebbers en regeringsleiders de handen zullen opheffen en het dirigeerstokje zullen laten vallen.

En zo is het.

Gechanneld door Luna Magdalena