Een nieuw leven voor de mensheid

02-04-2019

Lieve mensen, de aarde is op een belangrijk punt in de tijd aanbeland. Het keerpunt is voorbij; de draai van het duister naar het licht is volledig gemaakt. De mensheid heeft al het duister achter zich gelaten en de rug toegekeerd en er is nog maar een weg te gaan; de weg van het licht. En spoedig zal dit energetisch keerpunt in de stof tot uitdrukking worden gebracht en zichtbaar worden. Elke vorm van duister heeft geen draagvlak meer om tot uiting te komen. Het duister bevindt zich op drijfzand en met elke stap zakt het duister dieper weg en zal uiteindelijk verdwijnen.

Een nieuw leven staat op de mensheid te wachten, een leven vol licht, liefde en harmonie. Een nieuwe economie zal tot stand komen en een nieuwe politiek zal geboren worden. Een geheel nieuw wereldsysteem zal ontstaan, een systeem gebaseerd op gelijkheid, eerlijkheid, openheid en volwaardigheid. Het leven zal niet meer zijn zoals het geweest is.

Het zojuist omschreven scenario op wereldniveau zal daadwerkelijk plaatsvinden en zal binnen enige tijd een feit zijn. Niet alleen het leven op macroniveau zal veranderen, ook jullie leven op microniveau zal een andere invulling krijgen. De veranderende economie en politiek zal ook op individueel niveau merkbaar en voelbaar zijn. En wij vragen jullie je voor te bereiden op de grote veranderingen op wereldniveau én op microniveau.

De uitdaging is om je oogkleppen af te zetten en met een breder blikveld naar het leven te kijken. Het leven bestaat uit zoveel meer facetten dan jullie nu bekend zijn, het leven behelst zoveel meer dan het leven wat jullie tot nu toe hebben geleid. Er is zoveel meer tussen hemel en aarde dan jullie oog kan reiken. Sta open voor de wonderen van het leven en wees bereid de wonderen te aanvaarden zoals ze zijn, zonder oordeel. Dan zal een nieuwe wereld voor jullie opengaan, een wereld waar wonderen geen wonderen zijn, maar werkelijkheid. 

En zo is het.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl