De theorie van het leven

07-01-2020

De theorie van Darwin heeft ons denken sterk beïnvloed. Hoe verhoudt zijn theorie zich tot onze kosmische visie op het leven?Eens. in den beginne, was daar de oerknal, de explosie waaruit het zonnestelsel en de aarde ontstond. Weet, het universum is oneindig groot en de oerknal heeft plaatsgevonden in de oneindigheid, uit het niets. De oerknal is niet in aardse termen te omschrijven, het is een holografische knal geweest in holografische tijd.

Na verloop van tijd ontstond het eerste leven op aarde. Ook het begin van het leven kun je zien als een soort oerknal, een ontstaan uit het niets en ineens was het daar. Het leven was niet het menselijke leven zoals jullie nu kennen. Het eerste leven op aarde is niet driedimensionaal en niet in lineaire tijd uit te drukken. Je kunt dit leven zien als een zaadje dat geplant is, een zaadje dat vele keren tot bloei is gekomen en weer is uitgestorven, waarna dit proces zich heeft herhaald.

Vele malen in de geschiedenis van de aarde heeft dit proces van uitgroeien, in bloei staan en weer uitsterven plaatsgevonden. Elke keer, na het moment van uitsterven, heeft de aarde rust gehad, waarna het zaadje op een uitgeruste aarde weer tot bloei kon komen. Telkenmale heeft de aarde zich verder ontwikkeld en is in dimensie gestegen.

En nu, na vele miljoenen jaren, is de aarde weer op het einde van een cyclus aangekomen. Het uitsterven van het leven is nabij, waarna de aarde weer rust krijgt in een hogere dimensie.

En zo heeft de aarde zich in vele miljarden jaren ontwikkeld van niets tot de 5e dimensie. Na een periode van rust zal het zaadje opnieuw tot bloei komen en zal het leven zijn weg vervolgen, zoals het altijd heeft gedaan. Zo is het leven op aarde ontstaan, vanuit een zaadje dat tot bloei is gekomen, waarna het na de geleerde lessen weer kon uitsterven. Er is sprake van een begin en een eind, maar niet uitgedrukt in lineaire tijd, maar in holografische, cyclische tijd.

Dan nu over de theorie van Darwin. Een deel van zijn theorie is gebaseerd op de waarheid, het deel dat het leven zich ontwikkeld heeft van niets tot iets. In feite kun je de theorie van Darwin symbolisch beschouwen en niet letterlijk. Net zoals Adam en Eva symbool staan voor het ontstaan van het mannelijke en vrouwelijke, zo staat de theorie van Darwin symbool voor het verloop van het leven en deze twee theorieën samen vormen één symbolische eenheid voor het ontstaan van het leven. En zo is het.

Gechanneld door Luna 


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl