De poort naar de nieuwe tijd

11-03-2020

De afgelopen jaren is de energie op aarde verhoogd van de 3e naar de 5e dimensie. Ieder mens op aarde is meegegaan in de trilling omhoog. Dit is een onvermijdelijk gevolg en niet afwendbaar. Of de mens nu wil of niet, de energie in ieders systeem is de afgelopen jaren opgehoogd naar de 5e dimensie. Dat betekent dat op dit moment de aarde én de mensheid zich in de 5e dimensie bevinden. Alle bouwwerken gebaseerd op de 3e dimensie, het oude duale tijdperk, kunnen deze hoge energie niet aan en staan op het punt om te vallen of zijn reeds omgevallen.

De maanden die de mensheid te wachten staat zullen maanden van ontreddering zijn. Alle mensen die zich nog vasthouden aan de oude 3D duale energie zullen het moeilijk krijgen, omdat het onmogelijk is aan deze oude energie vast te houden. Alles zal uit hun handen glippen en ontreddering zal een gevolg zijn.

Maar in deze maanden van ontreddering is er ook hoop. Hoop op een nieuw liefdevol leven, want, geliefden, dit nieuwe leven staat daadwerkelijk op de mensheid te wachten. Met het voorbijtrekken van de liefdesplaneet Venus tussen de zon en de aarde, wordt daarmee energetisch de poort geopend naar dit nieuwe liefdevolle tijdperk. Er is als het ware een opening in de tijd gecreëerd, een poort naar de 7e dimensie, daar waar het liefdevolle leven op de mensheid wacht.

Deze poort zal de komende maanden geopend zijn en ieder mens op aarde zal in de gelegenheid worden gesteld om door de poort te stappen, het nieuwe liefdevolle leven tegemoet. Iedere ziel van elk mens op aarde zal zijn of haar belichaming aansturen om de keuze te maken door de poort te stappen. Maar geliefden weet, de mens heeft zijn eigen vrije wil en zijn eigen vrije keuzevrijheid. De ziel kan hard roepen of zacht roepen, de mens maakt uiteindelijk zelf de keuze wel of niet door de poort te stappen.

Het is een gat in de tijd waarin de deur openstaat naar het licht. Met het openen van het hart krijgt de mens toegang tot dit nieuwe leven. Het hart is de sleutel waarmee ieder mens door de poort kan stappen het licht tegemoet. Eigenlijk is het heel simpel. Als de intentie daar is het hart te openen en in liefde te leven, dan kan de stap worden gezet.

Geliefden, een opening in de tijd, waarin de poort openstaat naar de nieuwe tijd. Deze opening in de tijd zal enkele maanden duren en in deze maanden zal de mens een keuze moeten maken, bewust dan wel onbewust. Dit is het moment dat in jullie bijbel de dag des oordeels wordt genoemd, waarbij dag een langere periode beslaat van enkele maanden. Om het in gewone aardse termen uit te drukken: het is een tijd van erop of eronder.

Dit is het moment waarop iedere ziel heeft gewacht, het moment waarvoor iedere ziel heeft besloten te incarneren en een belichaming op aarde te hebben in deze tijd. Dit moment is als het ware het hoofddoel van ieder mens op aarde. Niemand is zich daarvan bewust geweest en dat is maar goed ook. Ieder mens is ook op aarde om zijn of haar lessen te leren en klaargestoomd te worden voor dit moment. Voor velen is de voorbereiding geslaagd, maar voor velen ook niet. En toch krijgt ook deze laatste groep mensen de kans door de poort te stappen, alleen door de intentie uit te spreken het hart te openen en in liefde te willen leven.

Voor zover ons verhaal en wij groeten jullie in liefde, amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag worden verspreid, mits onder vermelding van
Luna Magdalena - www.newearthcreation.nl