De energie van zaaien

01-03-2018

Volle maan
Het is maart 2018, de volle maan die het begin van de lente aankondigt. En in de lente kan er gezaaid worden. Dit betekent dat de energie van zaaien over de aarde mag worden verspreid vanavond. Het is de volle maan van zaaien.
Wat betekent 'zaaien', in deze tijd van verandering, in deze tijd van overgang van het oude leven naar het nieuwe leven? Wat zou er dan gezaaid moeten worden als het leven op aarde getransformeerd wordt van duister in licht? Het is een tijd van niets in deze periode van overgang, een tijd waarin weinig van de grond kan en zal komen. Het is meer een tijd van wachten en Zijn, dan van doen. Wat moet er dan gezaaid worden?

Het proces van verspreiden van de energie van zaaien over de aarde is een belangrijk proces. Maar waarom is het een belangrijk proces? Het huidige moment in de tijd in deze fase van overgang is een moment waarop veel mensen in verwarring zijn. Langzaam maar zeker worden alle zekerheden afgebrokkeld en veel van wat men heeft opgebouwd in het leven verdwijnt ineens als sneeuw voor de zon. Dat geeft verwarring. Deze staat van Zijn; verwarring, is hét moment van de ziel om zijn of haar belichaming aan te spreken, om eens even op de schouder te kloppen of aan het jasje te trekken en te vragen of zijn of haar belichaming bereid is zich over te geven aan de wil van de ziel. Het is hét moment waarop de ziel de mens de keuze laat: houd ik mij vast aan mijn persoonlijke ik ten koste van alles, of geef ik mij over en volg ik mijn hogere wil; de wil van mijn ziel. Het is een keerpunt in ieders leven en daarmee ook een keerpunt in het leven van de ziel. Een cruciaal moment in de tijd, veroorzaakt door verwarring.

Wij zijn blij dat verwarring heerst op aarde. Dit is hét moment voor de ziel om zijn intrede te doen in het leven van de mens. Het is als het ware de dag des oordeels, waarbij dag tussen aanhalingstekens geplaatst kan worden, want 'dag' zal een langere periode beslaan. Het is een periode van oordeels, waarin de ziel de keuzevrijheid van de mens moet respecteren en als de mens koste wat kost zich vast wil houden aan zijn persoonlijke wil, dan zit er voor de ziel niets anders op dan maatregelen te nemen om de mens goedschiks dan wel kwaadschiks tot andere gedachten te brengen. Dit kan weleens tot een fataal einde leiden. Echter de mensen die ervoor kiezen zich over te geven en die de moed hebben hun ziel leiding te laten geven over hun leven, kunnen veel steun verwachten van hun ziel en hun gidsen. Een geheel nieuw leven zal in het verschiet liggen voor deze moedige zielen, een leven vol liefde en gelukzaligheid. Deze zielen zullen de dualiteit kunnen ontstijgen om verder te leven op een hoger niveau zonder strijd. Meer kunnen wij over deze keuze niet zeggen, omdat het de keuze van de mens zou kunnen beïnvloeden en daarom laten wij het hierbij voor nu.

Maar waarom de energie van zaaien in deze tijd van verwarring? Ieder mens komt voor de keuze te staan mee te gaan met de stroom of zich ertegen te verzetten. Doch elke ziel zou niets liever willen dan dat zijn of haar belichaming (de mens) zou kiezen voor totale overgave. De energie van zaaien wordt nu op aarde gebracht om een zaadje van licht te planten bij ieder mens met als doel een ieder de kans te geven te kiezen voor het licht. Dit zaadje kan ontkiemen waardoor het voor de mens makkelijker wordt gemaakt het pad van licht te volgen. Echter het zaadje kan ook verpieteren als de persoonlijke wil en ego van de mens groot is. Toch krijgt ook een mens met een groot ego het zaadje van licht in zich geplant om ook de kans te krijgen te kiezen voor het licht. Zo zal niemand achteraf kunnen zeggen: 'ik heb de kans niet gehad'. Met de energie van zaaien krijgt ieder mens de kans te kiezen voor het licht en te kiezen voor overgave om de stroom van het leven te volgen en de roep van de ziel te beantwoorden.

Dit is een belangrijk proces in deze tijd van verwarring en wij danken jullie. God zij met jullie, amen.

Gechanneld door Luna Magdalena


Deze channeling mag verspreid worden mits onder vermelding van: www.newearthcreation.nl