Steun ons en doneer
Vul een subtitel in

Steun ons in het opzetten van een Stichting voor Nieuwetijdsprojecten!

Een van de pijlers van een nieuwe aarde is dat er geld in overvloed is voor iedereen en gelijkelijk verdeeld is. Dat betekent dat de relatie hard werken - geld verdienen, zoals die thans is, niet meer zal zijn. Deze relatie wordt als het ware doorgeknipt.

Om onze missie uit te kunnen voeren ( het helpen van mensen om de stap te maken van het oude leven naar het nieuwe leven), hebben we wel geld nodig. Hoe groot is deze contradictie, maar helaas is geld op de oude aarde nog steeds een noodzakelijkheid. We zouden het erg op prijs stellen als je ons zou ondersteunen middels een donatie. Deze zullen we allereerst gebruiken voor:

  • Het oprichten en uitvoeren van een Stichting voor Nieuwetijdsprojecten, gebaseerd op nieuwe principes vanuit het hart (met als hoofdpijler vernieuwend onderwijs)

    En in tweede instantie voor:

  • Het schrijven van een boek over mijn transformatieproces
  • Het bijhouden van een BLOG
  • Het huren van ruimte voor bijeenkomsten

" Ik heb gelezen wat het doel van de op te richten Stichting is en ik onderschrijf dat volledig. Ik ben ook diep onder de indruk gekomen van de kracht en de moed die je hebt om verder te gaan na alles wat je hebt meegemaakt. Ik weet zeker dat het boek dat je wilt schrijven veel mensen zal aanspreken en inspireren. Want transformatie is verandering en dat is de enige werkelijke waarheid. Daarom maak ik met liefde een donatie aan je over. Met een hartelijke groet, H."

Dank je wel voor je bijdrage!