De rol van president Obama


Obama’s rol in het verlichtingsproces op aarde


10 september 2013 (spanningen rond Syrië naar aanleiding van gifgasaanval)

President Obama ligt thans hevig onder vuur, ook in spirituele kringen. Zijn tegenstanders van het eerste uur zijn gesterkt in hun overtuiging; zij zien in alles een bevestiging van hun opvatting, dat Obama een pion is van de duistere macht die achter de schermen uit is op overheersing van de mensheid (New World Order). De voorstanders zijn gaan twijfelen. Is hij werkelijk de man die het leven op aarde ten goede kan veranderen? Tegenstanders en twijfelaars wil ik graag het volgende ter overweging meegeven:

Is twijfel aan zijn goede intenties niet vaak gebaseerd op teleurstelling? De golf van hoop die vier jaar geleden bij zijn aantreden over de aarde rolde, is verworden tot een rimpeling. De veranderingen zijn minimaal of zelfs uitgebleven. Maar doen wij recht aan iemand als wij ons oordeel baseren op teleurstelling? Verwachten we niet teveel en niet te snel? Is het duistere proces van overheersing van de mensheid, dat tientallen zo niet honderden jaren heeft geduurd, in vier jaar tijd te keren? Zijn wij niet zelf de verandering en weten we inmiddels niet dat verandering tijd kost, vaak meer tijd dan ons lief is?

Bovendien, klopt het beeld dat wij van Obama hebben wel? De reguliere media, zo weten wij inmiddels, zijn in handen van de duistere macht die voor en achter de schermen de lakens uideelt. Zij zullen er er alles aan doen om hem in een kwaad daglicht te zetten. Wij kennen niet alle feiten, niet alle successen, we weten niet wat er in zijn hoofd omgaat, wij weten niet wat hij achter de schermen doet en laat. Doen wij recht aan iemand als wij ons oordeel baseren op eenzijdige of zelfs valse berichtgeving?

Sinds de moord op Kennedy weten we dat de grootste tegenstanders van de president zich niet in het buitenland bevinden, maar in de VS zelf. Tegenstanders die niet op afstand staan, maar diep geïnfiltreerd zijn in de politieke macht van het land. Tot zelfs in de eigen regering aan toe. Tegenstanders die het gebruik van geen enkel wapen schuwen om hun zin te krijgen. Net als Kennedy heeft ook Obama te maken met tegenwerking, waardoor hij niet simpel alle knoppen op de juiste stand kan zetten. Daarop hopen doet geen recht aan de complexe werkelijkheid, waarin slechts een handjevol medewerkers echt te vertrouwen is. Hij weet ook, dat als hij continu zijn kont tegen de krib gooit, hij zichzelf buitenspel zet. Hij speelt het spel tot op zekere hoogte mee, waarschijnlijk slimmer dan wij kunnen waarnemen.

Syrië heeft veel twijfelaars over de streep getrokken. Zie je wel, hij is wel slecht, luister maar naar zijn ferme taal. Maar heeft er al een vergeldingsaanval plaatsgevonden? Doet hij er, ondanks zijn harde woorden, niet van alles aan om een aanval op Syrië te voorkomen? Een militaire actie bespreken met het Congres, met de G20. Rusland de ruimte geven om met een oplossing te komen. Dat heeft zijn voorganger nooit gedaan, die stroopte gelijk de mouwen op. De Amerikaanse troepen hebben inmiddels Irak verlaten en staan op het punt zich terug te trekken uit Afghanistan. En ondanks de grote conflicten in het Midden Oosten is er onder zijn gezag geen Amerikaanse militaire interventie geweest. Doen wij recht aan Obama, als we hem op hetzelfde schavot zetten als Bush?

In spirituele kringen wordt onderscheid gemaakt tussen licht en duister. Mensen van het licht brengen vrede en harmonie, mensen van het duister oorlog en onderdrukking. Maar er kan pas echt vrede zijn als wij allen het duister uit onszelf hebben verdreven, als wij ons niet langer laten leiden door angst, boosheid en verdriet, maar door de liefde in ons hart. Misschien weet en voelt Obama wel, dat de oorlogsdreiging om Syrië nodig is om de angst, boosheid en verdriet in alle mensen op aarde aan te raken, opdat heling op uitgebreide schaal kan plaatsvinden. Met andere woorden, acties die wij als duister bestempelen hebben misschien wel een krachtig lichteffect.

Jezus Christus had een belangrijke rol in het terugkeren van het licht op aarde: hij heeft het zaad van onvoorwaardelijke liefde gezaaid dat nu mag ontkiemen. Zijn populariteit nu staat in schril contrast tot zijn populariteit toen. Waarom had hij destijds geen grote aanhang? Grootse zielen van licht komen niet naar de aarde om naar de pijpen van de mensen te dansen, maar om Gods wil ten uitvoer te brengen. Een wil die ons vaak boven de pet gaat. Niet voor niets zijn Gods wegen vaak ondoorgrondelijk. Dit zou met Obama ook het geval kunnen zijn. Hem stevig bekritiseren omdat hij ons niet op onze wenken bedient, doet geen recht aan zijn grootse ziel en zijn grootse taak op aarde.

Wij zijn in dualiteit opgegroeid. Wij hebben geleerd de mensen om ons heen in te delen in goed en slecht. Ons aangeleerde oordeelmachine staat aan de basis van menig conflict in ons leven. De nieuwe tijd, een tijd van vrede en harmonie, kan pas van de grond komen als wij de oordeelmachine in onszelf ontmantelen. Is het werkelijk van belang om een ander in de hoek te zetten, is het werkelijk van belang om op iemand een stempel te drukken? Is het niet juist dé uitdaging van deze tijd om daarmee te stoppen? Is het niet juist dé uitdaging om met onszelf aan de slag te gaan in plaats van anderen te bekritiseren en te veroordelen?

Dat Obama nog niet al zijn beloften heeft kunnen inlossen, moet ons niet negatief stemmen, maar ons tot denken aanzetten. Vrede en harmonie worden kennelijk niet op een presenteerblaadje aangereikt, daarvoor zullen we zelf aan de slag moeten. We zullen de liefdesbron in onszelf moeten aanboren. De liefde die synoniem is aan het achterwege laten van ons oordeel. De rol die Obama thans speelt op het wereldtoneel geeft ons een kans om het aangeleerde oordeel af te leren en met liefde naar de gebeurtenissen in de wereld te kijken. Dat geeft lucht, dat geeft verzachting. Dit is precies wat de overspannen toestand in de wereld nodig heeft.

Ismaël Sananda


 

Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl

 


Salusa 03/10/2013


Gegroet Geliefde Mensen op Moeder Aarde. Vol verwachting kloppen jullie Harten, vol spanning wachten jullie op grootse zichtbare veranderingen. Mijn geliefde Lichtwerkers, geliefde mooie mensen, de veranderingen komen van binnenuit. Jullie veranderen, jullie groeien. Jullie worden de lichtwezens die jullie oorspronkelijk waren. En zo zetten jullie de veranderingen in gang.

De veranderingen zijn reeds begonnen. Velen nog achter de schermen. Velen gebeuren door Zielen speciaal voor deze taak geïncarneerd, zoals jullie allen bekende Obama. Voorzichtig manoeuvreert hij door obstakels heen en nog steeds vindt hij nieuwe obstakels op zijn weg.

Weet, lieve mensen, zijn weg is niet makkelijk, maar zijn ziel wijst hem de weg. In zijn vele vorige levens heeft hij die les geleerd. Geleerd naar zijn ziel te luisteren en om zijn Hart geopend te houden. Zelfs bij de moeilijkste beslissingen regeert hij vanuit zijn Hart. Geef hem credit geliefde mensen, ook al lijken zijn keuzes soms lafhartig. In werkelijkheid zijn zijn keuzes ruim-hartig.

Steun hem met jullie Liefde. Stuur hem jullie Licht en vertrouw het Al.

SaLuSa

www.lichtboodschappen.nl


Planetaire update (Niburu 13/09/2013)


De activiteiten van de zogeheten Oosterse Alliantie worden steeds duidelijker zichtbaar.

Deze alliantie bestaat uit Interpolagenten, overheidsfunctionarissen uit BRICS-landen, Chinese en Russische militairen, de White Dragons Society en tempeliers die de planeet proberen te bevrijden van de elite.

De leiders van de BRICS-landen – Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika – zijn van plan een nieuwe bank te vormen om de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te omzeilen. “Er vindt een machtsverschuiving plaats van de traditionele naar de opkomende economieën,” aldus de directeur van een adviesbureau in Zuid-Afrika.

Gifgas
De BRICS willen dat het systeem van Bretton Woods op de schop gaat; het financieel-economische akkoord dat in 1944 voorzag in de invoering van een stelsel van vaste wisselkoersen en de oprichting van het IMF en de Wereldbank. Ze zijn ook tegen de traditie dat de Verenigde Staten en Europa een kandidaat voor het presidentschap van respectievelijk de Wereldbank en het IMF leveren.

De Russische president Vladimir Poetin probeert de activiteiten van de duistere cabal in Syrië te ontmaskeren. In een brief op de opiniepagina van The New York Times noemt hij het verontrustend dat militair ingrijpen in binnenlandse conflicten in andere landen gemeengoed lijkt te worden.

Verder schrijft Poetin dat niet de Syrische leider Bashar al-Assad, maar de rebellen chemische wapens hebben ingezet. “Er is alle reden om aan te nemen dat het gifgas niet door het Syrische leger is gebruikt, maar door de rebellen om daarmee een reactie uit te lokken van de buitenlandse machten die hen steunen.”

Achter de schermen hebben jezuïtische groepen en leden van de Rothschild-familie gezegd bereid te zijn om zich over te geven. Paus Franciscus wil naar verluidt amnestie voor zichzelf en de Rooms-katholieke Kerk.

De Rockefeller-groep (Illuminazi, Kissinger, Bush, Cheney, Rumsfeld) wil tot het bittere eind blijven strijden en koste wat kost een derde wereldoorlog ontketenen. De Oosterse Alliantie zal hier een stokje voor steken.

Door spanningen tussen de verschillende groepen binnen het leger beginnen de strijdkrachten het vertrouwen in de legertop te verliezen.

Bron: 2012portal