Wanneer laten de machthebbers de touwtjes los?


Doorgekregen tijdens volle maan 


Geliefden, met grote vreugde begroeten wij jullie in het licht van volle maan. Ook de maan is blij. Blij dat zij uit kan reiken naar al die mensen die zich openstellen voor haar licht. Met een ieder verbindt zij zich nu, vol liefde en medeleven voor ieder individu en ieders situatie op dit moment. Zij weet en voelt, er is veel onrust, veel leed, veel verdriet. Zij verwarmt een ieder met haar stralen, haar warmte en liefde. Zij wil graag het lichtpuntje zijn in deze donkere en roerige tijden. Een lichtpuntje om naar uit te kijken, elke maand weer.

Maar geliefden weet, hoe zwaar deze tijden ook zijn voor zoveel mensen, het dient een doel. De aarde en de mensheid zitten midden in een grootse omwenteling. Een omwenteling van oud naar nieuw. Deze roerige tijden zijn een logisch gevolg van deze energetische verschuiving. En daarbij komt het allerbelangrijkste: hoe roeriger en chaotischer de tijden zijn, des te meer ieders ziel zich kan verbinden met zijn of haar belichaming op aarde. Dat is niet een gevolg, maar een doel van deze zware tijd.

Wij hopen dat deze uitleg voor velen ook een lichtpuntje mogen zijn in deze zware tijd. Want hoe de ziel meer zich kan verbinden met zijn of haar belichaming op aarde, hoe meer draagvlak er is voor de nieuwe tijd en hoe makkelijker en sneller de nieuwe tijd geboren kan worden. En wij vragen een ieder de controle los te laten en te laten gebeuren wat gebeurt, opdat de ziel makkelijker kan indalen en zich kan verbinden.

De menselijke controle is ondergeschikt aan de goddelijke wil, op mondiaal en op individueel niveau. De persoonlijke wil van ieder individu heeft niets meer in te brengen.

Op het moment dat je dat accepteert en de controle loslaat, zal het leven een stuk makkelijker worden en zul je meer in de flow van het leven komen doordat de ziel zich sterker met jou verbonden heeft. Wij weten, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jullie mensen zijn zo geneigd de touwtjes in handen te houden, de controle over je leven stevig vast te houden. Hoe moeilijk is het om de touwtjes los te laten en je over te geven aan dat wat is. Hoe moeilijk het ook is, het is wel de enige manier om klaar te zijn voor de nieuwe tijd.

Wij weten en zien, als alle controle losgelaten zou worden, er geen moeilijke en zware tijden meer zouden zijn. Echter een grote en invloedrijke groep mensen wil zo graag de touwtjes in handen blijven houden, dat zij zich in alle bochten moeten wringen om dit te kunnen blijven bewerkstelligen. Dit gaat zo dwars in tegen de energie die nu heerst op aarde, dat het hen veel moeite kost. Maar op een gegeven moment moeten ook zij de touwtjes loslaten omdat zij voelen dat het leven en God sterker zijn dan zij. Op het moment dat dat gebeurt, lieve mensen, als de meest invloedrijke mensen op aarde de touwtjes los móeten laten, zal de nieuwe tijd geboren kunnen worden. Daar is deze chaos op aarde ook voor nodig, om de machthebbers min of meer te dwingen de touwtjes los te laten. Dit even in grote lijnen wat op aarde gaande is op dit moment.

De volle maan draagt haar steentje aan dit proces bij door de aarde te overspoelen met de o zo noodzakelijke vrouwelijke energie, die zich vervolgens verbindt en samensmelt met de reeds aanwezige mannelijke energie om de mannelijke energie in balans te brengen. En iedereen die zich afstemt op volle maan vanavond draagt ook haar of zijn steentje bij aan dit grootse proces. Wij danken een ieder daarvoor. Elke keer met volle maan wordt dit proces versterkt en bekrachtigd, dit o zo belangrijke proces op aarde.

Dit proces wat in gang is gezet vanavond zal de komende drie dagen nog voortduren en voor nu nemen wij afscheid en wij groeten jullie in licht en in liefde, amen.


Deze channeling mag worden verspreid, mits onder vermelding van
Luna Nada - www.newearthcreation.nl

 


Salusa over de duistere macht


22 augustus 2013

Ik groet jullie Geliefde mensen op Moeder Aarde. Ik voel me vereerd om met jullie in contact te mogen treden en ik ben blij dat jullie zo gretig naar onze onthullingen uitkijken. Ik beng jullie goed nieuws. Het goede nieuws is: De bevrijding is nabij. Jullie vrijheid is niet ver weg. Natuurlijk zijn jullie vrij. Op zielsniveau zijn julllie vrij. Maken jullie je eigen keuze. Maatschappelijk gezien is er nog wat te winnen. Is er nog veel te winnen.

De eerste stappen zijn gezet. De grootste boosdoeners zijn in de ommekeer. Een paar zijn buiten werking gesteld, kunnen niets meer, de rest wordt geleidelijk "bewerkt" tot zij inzichten verkrijgen. Inzichten die hen overhalen om "de andere Kant"te kiezen. Om mee te werken met Het Licht. Wanneer zij, de duistere kliek, begrijpen dat er voor hen ook vrijheid is. Vrij van de drang naar meer macht, naar meer geld. Zullen zij uiteindelijk opgelucht ademhalen en zich overgeven aan een leven waarin zij mogen en kunnen ZIJN. Dat is voor de duisternis nieuw. Nooit zijn zij vrij geweest. Zij dachten van wel. Maar zij zaten in een macht zo donker, dat zij geen kant meer op konden. Zij konden alleen maar : "meer willen". Dat is een gevangenis. Dat zijn tralies waaruit geen ontsnappen mogelijk lijkt. Toch kunnen en mogen zij uit hun gevangenis. Doordat zij zichzelf bevrijden van het moeten en willen. Verdwijnt de duisternis en komt er ruimte voor Licht. Zo creëren zij vrijheid voor zichzelf en voor ieder ander levend wezen. Zo ontstaat er gelijkheid , harmonie en bovenal Vrede.

In Licht en Liefde
SaLuSa

vertaald door Marijke

www.lichtboodschappen.nl