Het jaar 2012


Geliefden, het grote magische jaar 2012 is begonnen en het zal een jaar worden waarin de allergrootste verandering in de geschiedenis van de mensheid zal plaatsvinden. Alles wat in het verleden is gebeurd en wat de geschiedenis heeft bepaald, heeft een doel gehad, met als hoofddoel de grote verandering in 2012: de overgang van de aarde van de 3e dimensie, de oude en zware energie, naar de 5e dimensie, de nieuwe lichte en liefdevolle energie. Alles wat in het verleden is gebeurd zal in het niet vallen bij dat wat komen gaat. Het is de grootste verandering ooit.

Totdat deze overgang plaatsvindt, zullen vele gebeurtenissen, mondiaal maar ook in de individuele levens van de mens, bewerkstelligen dat uiteindelijk de 3D werkelijkheid ineen zal storten. Deze gebeurtenissen zullen jullie waarschijnlijk ten nadele van de mensheid beschouwen, maar weet dat deze gebeurtenissen zorgen voor de loutering van de ziel. Er is energie op aarde verspreid om een zacht bedje te creëren voor alle veranderingen die komen gaan, opdat de veranderingen in liefde omarmd kunnen worden. En met behulp van de zachte energie zal het besef tot een ieder doordringen dat elke gebeurtenis, groot of klein, positief of negatief, zal bijdragen aan de grote ultieme verandering, namelijk de verlichting van de planeet aarde en alle mensen die daar klaar voor zijn.

Ogenschijnlijk lijkt het jaar 2011 geruisloos over gegaan te zijn in het jaar 2012, maar dat is niet het geval. Energetisch is er veel gaande en hier in de sferen wordt hard gewerkt om de veranderende energie in goede banen te leiden, opdat dat gebeurt wat gebeuren moet, om het grootse plan ten uitvoer te kunnen brengen. Het is de voorbereidende fase op de grote verandering die zich eind van dit jaar zal voltrekken.

En hoe graag wij ook willen en hoezeer wij ook weten dat jullie graag willen, kunnen wij geen uitspraken doen over datgene wat zich exact zal gaan voltrekken. Als wij daar uitspraken over zouden doen, zou de mens kunnen anticiperen op dat wat komen gaat en dat zou impliceren dat het zorgvuldig uitgestippelde goddelijke plan scheuren zal gaan vertonen en dat is niet de bedoeling. De mensheid moet, en wij benadrukken moet, onwetend blijven over dat wat zal plaatsvinden, om ervoor te zorgen dat wat móet plaatsvinden ook daadwerkelijk zál plaatsvinden. Wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben.

Wat wij wel kunnen zeggen is het volgende: de oude 3D duale wereld zal ineen storten. Het afbraakproces is volop gaande en de resultaten daarvan kunnen jullie zien op de televisie en lezen in de krant. Dit behoeft van onze kant geen uitleg. Weet dat dit de mondiale donkere dagen zijn alvorens het licht op aarde ontstoken wordt. De wereld is nu een gekkenhuis, een woedende orkaan, maar spoedig zal deze orkaan zijn hoogtepunt hebben en tot rust komen. Eens zal het moment komen dat alles samen zal ballen, waarna de ineenstorting een feit zal zijn.

Geliefden weet en realiseer je dat deze aardse ineenstorting geen ramp is. Integendeel, het is de grootste zegening die de aarde en de mensheid kunnen krijgen. Er kan alleen maar dankbaarheid zijn en overstromende liefde en geluk als de ineenstorting een feit is, want dan, geliefden, zal op de puinhopen van de oude 3D wereld een nieuw leven gebouwd kunnen worden. Een leven gebaseerd op liefde en harmonie, maar bovenal gelijkwaardigheid voor ieder individu. Ieder mens die mee kan gaan in de trilling omhoog, zal zijn of haar steentje bijdragen om het nieuwe leven tot stand te brengen. Als wij dit zeggen worden wij zo vervuld met blijdschap dat dit moment in de tijd zo nabij is. De grootste verandering ooit zal het grootste geschenk zijn van god/godin aan de aarde en de mensheid.

In liefde groeten wij jullie, amen.


Gechanneld door Luna Magdalena
Deze channeling mag worden verspreid onder vermelding van: www.newearthcreation.nl