Een periode van chaos

 

Geliefden, de overgang van oud naar nieuw is van start gegaan. De overgang die voor ieder mens zichtbaar en voelbaar is. Alles wat nog op de oude energie is gebaseerd kan niet langer stand houden en zal binnen nu en afzienbare tijd afbrokkelen.

En in deze tijd van afbraak; de ondergang van het oude/duale, zullen velen ontwaken en zal bij velen het besef ontstaan dat het ook anders kan. Dat er een andere manier is om in het leven te staan; een bewustere en liefdevollere manier met meer balans in doen en zijn, met meer respect en gelijkwaardigheid.

Hiërarchische bouwwerken zullen niet overeind blijven. Alles zal worden genivelleerd. Dit proces is reeds gaande in het bedrijfsleven met vele ontslagen op diverse lagen. Organisaties met een hoog organogram zullen inzakken naar een lager organogram met meer verantwoordelijkheden in de onderste laag. Dit zal een grote chaos geven op microniveau; de individuele levens, maar ook op macroniveau zal één grote puinhoop ontstaan. De wereld zal in ontreddering zijn. Maar weet, lieve mensen, dat deze puinhoop nodig is om een nieuwe wereld te kunnen opbouwen. Een nieuw leven kan pas ontstaan als het oude totaal is afgebrokkeld. En zo kan het nieuwe leven op de puinhopen van het oude worden opgebouwd.

En vandaag is het omslagpunt in de tijd dat de chaos, die reeds aan het ontstaan is op aarde, zal worden geïntensiveerd. Daar waar het oude reeds is afgebrokkeld, kan al het nieuwe leven worden opgebouwd. Zo zal beetje bij beetje het nieuwe leven ontstaan. Hoe moeilijk het ook is en hoe zwaar het voor velen nog zal worden, weet dat dit proces van afbraak nodig is en een voorwaarde is om het nieuwe leven tot stand te laten komen. Weet dat alles in liefde gebeurt, dat de afbraak het licht dient en niet het duister. Voor velen is dit een duistere periode door de chaos en ellende, maar weet dat deze donkere dagen het licht dienen. Dat het alleen maar lichter kan worden na de duisternis.

Geliefden, de afbraak van het oude gaat nu daadwerkelijk van start. Alles wat tot nu toe heeft plaatsgevonden was slechts een voorbereiding op dat wat komen gaat. Een voorproefje om een ieder te laten wennen aan de komende periode. Er zal zoveel chaos ontstaan dat vele machthebbers en regeringsleiders de handen zullen opheffen en het dirigeerstokje zullen laten vallen.

Nogmaals, weet dat alles in liefde gebeurt en dat vele liefdevolle wezens van licht op aarde zijn om een ieder te ondersteunen en te zorgen voor zachtheid in de moeilijke dagen die komen gaan.

Nu, met de volle maan, reiken velen uit naar de maan, waardoor het nieuwetijdsraster, het netwerk van vrouwelijke zijnsenergie, wordt geïntensiveerd en maximaal is. De energie die ontstaat door dit raster is zo krachtig waardoor het omslagpunt mogelijk is. Het is het laatste zetje om de kegel, die zo krampachtig probeerde rechtop te blijven staan, te doen omvallen. Dit raster zal de komende tijd nog actief zijn en vele wezens van licht zullen het raster bekrachtigen met hun stralen van licht.

Geliefden, een nieuwe fase gaat van start. Een fase van intensivering van de reeds in gang gezette chaos op micro- en macroniveau. In liefde zijn wij bij een ieder. God zij met jullie, amen.


Deze channeling mag worden verspreid, mits onder vermelding van
Luna Nada - www.newearthcreation.nl