Barack Obama - man van het volk


Barack Obama is een man van het volk; eerlijk, met zuivere intenties en zon­der de pretentie zichzelf bovenaan te plaatsen. Hij is niet alleen een man van het volk, hij is ook een man van het licht. Hij is een grootse ziel, geïncarneerd op aarde met een grootse taak; het licht laten terugkeren in de Ameri­kaanse politiek en in de wereld. Met zijn komst zal het licht wederkeren in de wereldmacht en dat is een belangrijke ontwikkeling in de geschie­denis van de mensheid. Dat ten eerste.  

En dan zijn daar de duistere krachten; de mensen die er alles aan doen om de macht te behouden en de wereld in handen te krijgen. Deze machthebbers, die altijd al achter de schermen hebben gefunc­tioneerd, zullen hun werk willen voortzetten, maar de gekozen presi­dent zal daar een stokje voor steken. De macht van het duister achter de politieke scher­men in Amerika is groot, zo groot zelfs dat de kans reëel aanwezig was dat de andere presidentskandidaat gekozen zou worden. Maar de kracht van het volk was groter en het duister heeft machteloos moe­ten toezien dat de kandidaat van het licht gekozen werd. Door deze grootse verandering van het plan van het duister kon het licht eerder terugkeren en zijn de ontwikkelingen op aarde sneller gegaan dan verwacht. Het duister heeft een grote klap te verwerken gehad. 

Vele eeuwen lang is de wereld ondergedompeld geweest in het duister. Nu is het moment aangebroken dat het licht mag terugkeren en het duister mag verdwijnen. Vele mensen klampen zich echter vast aan het duister uit onzekerheid en angst. Het duister is hun werkelijkheid en daarmee hun zekerheid en langzaam is hun zekerheid aan het afbrokkelen. Een aantal maanden geleden heeft de mensheid op een kruispunt gestaan en niets was zeker, de toekomst stond niet vast. De mensheid kon ervoor kiezen zich vast te blijven houden aan het duister of ervoor kiezen het duister los te laten en zich te richten op het licht. De mensheid heeft zelf een keuze gemaakt en heeft gekozen voor het licht. Door deze keuze zijn de ontwikkelingen op aarde in een stroomversnelling geraakt. Het duistere scenario, zoals wij eerder hebben genoemd, is verdwenen en een nieuw scenario is verschenen. Door deze keuze van de mensheid is de toekomst van de aarde en het verloop van alle gebeurtenissen veranderd.  

De mensheid heeft zelf voor dit scenario gekozen en hierdoor is de mensheid de chaos voorbijgegaan en is de rust eerder weergekeerd dan verwacht. Chaos en wanorde zijn geen onderdeel van de toekomst meer. Men heeft gekozen voor het licht en daarmee zal de overgang naar de nieuwe aarde voor velen makkelijker verlopen. Een ieder die zich nu nog vastklampt aan de afbrokkelende zekerheid zal in ontreddering raken, maar zal worden omhuld door liefde en licht, opdat een ieder alsnog de keuze kan maken voor het licht. De poten onder de stoel van het duister zijn alle vier doorgezaagd en daarmee heeft het duister geen kans meer en zal elke poging tot wederopstanding mislukken. De taak van het duister zit erop, ook in de Amerikaanse politiek.

Een grootse ommekeer gaat plaatsvinden; het licht mag terugkeren, ook in Washington. Amen.

 

Gechanneld door Luna


Deze channeling mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Luna Nada - www.newearthcreation.nl