BLOG

Channelings door Luna

Alles over de chaos op aarde en het grote overgangsproces waarin wij ons thans bevinden.

De afgelopen jaren is de energie op aarde verhoogd van de 3e naar de 5e dimensie. Ieder mens op aarde is meegegaan in de trilling omhoog. Dit is een onvermijdelijk gevolg en niet afwendbaar. Of de mens nu wil of niet, de energie in ieders systeem is de afgelopen jaren opgehoogd naar de 5e dimensie. Dat betekent dat op dit...

In het bijbelboek Openbaringen beschrijft apostel Johannes het einde der tijden. Vraag is of het einde der tijden op een rampzalige manier zal verlopen of dat de mensheid op een vreedzame en liefdevolle wijze zal overgaan naar een nieuw leven. Onze vrienden van het licht zeggen het volgende hierover:

Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, de tijd die...

Het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen. Vanaf het moment dat de eerste mens op aarde aanwezig was, bevond de aarde zich in de 3e dimensie. In deze 3e dimensie kreeg de mensheid de kans lessen te leren om te evolueren in bewustzijn, te beginnen...

De theorie van Darwin heeft ons denken sterk beïnvloed. Hoe verhoudt zijn theorie zich tot onze kosmische visie op het leven?Eens. in den beginne, was daar de oerknal, de explosie waaruit het zonnestelsel en de aarde ontstond. Weet, het universum is oneindig groot en de oerknal heeft plaatsgevonden in de oneindigheid, uit het niets. De oerknal is...

12-12 om 12:12
Het is een bijzonder moment in de tijd. De maan is op haar krachtigst en alle processen van de afgelopen weken zijn toegeleid naar dit moment, het hoogtepunt. Geliefden, alles in jullie leven is de afgelopen weken opnieuw aangeraakt. Alle aspecten van het menselijk bestaan die in verbinding staan met de 7 hoofdchakra's, zijn...

De tijd is gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde in al haar kracht en al haar oerZijn. Na duizenden jaren ondergeschikt te zijn geweest aan de mannelijke energie, mag de vrouwelijke energie haar grootsheid weer tonen. Het tijdperk van doen is voorbij en het tijdperk van Zijn breekt aan en in het Zijn mag het mannelijke...

Blogbericht
Het is een chaotische tijd. Een tijd waarin alle ontwikkelingen zich afspelen in een stroomversnelling, zonder dat je de kans hebt op adem te komen. Zonder dat je de tijd hebt te evalueren wat er was en wat er nu is. Alles loopt door, alsof de tijd aan het versnellen is, een inhaalslag aan het maken is na...

Het is een zware tijd voor velen op aarde. Maar weet, hoe zwaar deze tijden ook zijn voor zoveel mensen, het dient een doel. De aarde en de mensheid zitten midden in een grootse omwenteling. Een omwenteling van oud naar nieuw. Deze roerige tijden zijn een logisch gevolg van deze energetische verschuiving. En daarbij komt het allerbelangrijkste: hoe...

Lieve mensen, de overgang van oud naar nieuw is gaande. De overgang die voor ieder mens zichtbaar en voelbaar is. Alles wat nog op de oude energie is gebaseerd kan niet langer stand houden en zal binnen nu en afzienbare tijd afbrokkelen.

Het is Pinksteren, een belangrijk moment in het jaar. Voor velen een niet begrijpelijk moment in het jaar; de uitstorting van de Heilige Geest over de aarde. Voor velen staat dit ver van hen af en is het moeilijk te begrijpen wat dit precies betekent. En toch is het een zeer belangrijk energetisch moment in het jaar wat aan velen...

Een vraag: Het duister verdwijnt en het licht keert terug op aarde. Maar wanneer valt het doek definitief voor het duister, wanneer komt er zo'n groot schandaal aan het licht, dat alle ogen op aarde worden geopend?

Lieve mensen, de aarde is op een belangrijk punt in de tijd aanbeland. Het keerpunt is voorbij; de draai van het duister naar het licht is volledig gemaakt. De mensheid heeft al het duister achter zich gelaten en de rug toegekeerd en er is nog maar een weg te gaan; de weg van het licht. En spoedig zal dit energetisch...

Volle maan
Het is de volle maan van even pas op de plaats, even alles laten zijn zoals het is, een moment van rust en stilte in de hectiek van deze tijd. Een moment om even stil te staan en je te bezinnen op dat wat is en of dat wat is nog wel voldoet aan wat jij diep in jouw hart wil....

Volle maan
Het is een bijzondere maan, de oogstmaan. Een nieuwe energie komt op aarde. De energie van ontvangen, in plaats van geven. Ontvangen is een eigenschap van de vrouwelijke zijnsenergie en met de stralen van de maan stroomt de vrouwelijke zijnsenergie naar de aarde, waarbij het aspect ontvangen wordt versterkt. Alle mensen die nu uitreiken...

Heilige seks

03-03-2018

Vele eeuwen lang rust er een taboe op seks. Waarom, zo vragen wij ons af. In deze channeling krijgen we antwoord op onze vraag en wordt de zuivere en heilige seks ontdaan van het zware juk en teruggebracht op aarde.

Volle maan
Het is maart 2018, de volle maan die het begin van de lente aankondigt. En in de lente kan er gezaaid worden. Dit betekent dat de energie van zaaien over de aarde mag worden verspreid vanavond. Het is de volle maan van zaaien.
Wat betekent 'zaaien', in deze tijd van verandering, in deze tijd van overgang...

Lieve mensen, jullie hebben vast de berichten gehoord over een veranderende aarde, de nieuwe tijd. En zo niet, dan zullen wij eerst wat uitleggen over de nieuwe aarde en over de dingen die komen gaan. Er gaan grote veranderingen plaatsvinden op jullie planeet. De aarde zit in haar laatste fase van haar transformatieproces. Dat wil zeggen dat de...

Jim Morrison

23-03-2017

Door de vondst van een doos met oude spullen is bij Ismaël de herinnering aan zijn favoriete band van weleer, The Doors, komen bovendrijven. Als hij op Youtube enkele optredens bekijkt en beluistert, verbaast het hem dat deze magistrale muziek hem na al die jaren nog steeds raakt. Zelfs zijn transformatie­proces van de afgelopen jaren dempt op geen...