BLOG

Alles over de veranderingen op aarde

Op deze pagina vind je onze boodschappen | channelings | artikelen over de chaos op aarde en het grote overgangsproces waarin wij ons thans bevinden.

Artikelen van Ismaël:

Wat staat ons dit jaar te wachten? De verwachtingen waren en zijn hooggespannen. Het jaar 2020 wordt het jaar van de grote ommekeer. We nemen afscheid van het oude leven in duister en stappen het nieuwe leven in licht en liefde binnen.

Ons leven schudt op dit moment op zijn grondvest. Door de angst voor de verspreiding van het Corona virus, zijn we een groot deel van onze vrijheid kwijtgeraakt. We worden opgeroepen om binnen te blijven en, als we op pad moeten, gepaste afstand tot elkaar te bewaren. Deze maatregelen hebben enorme psychologische, sociale en economische gevolgen....

Het leven speelt zich af in verschillende dimensies. Hoe lager de dimensie hoe lager de energietrilling van alles wat leeft, hoe hoger de dimensie hoe hoger de energietrilling. Moeder Aarde is de afgelopen jaren verschoven van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Wat heeft de verhoogde energietrilling voor consequenties voor ons leven op aarde?

Channelings van Luna:

Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, de tijd die...

Het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen. Vanaf het moment dat de eerste mens op aarde aanwezig was, bevond de aarde zich in de 3e dimensie. In deze 3e dimensie kreeg de mensheid de kans lessen te leren om te evolueren in bewustzijn, te beginnen...

De theorie van Darwin heeft ons denken sterk beïnvloed. Hoe verhoudt zijn theorie zich tot onze kosmische visie op het leven?Eens. in den beginne, was daar de oerknal, de explosie waaruit het zonnestelsel en de aarde ontstond. Weet, het universum is oneindig groot en de oerknal heeft plaatsgevonden in de oneindigheid, uit het niets. De oerknal is...