Omslag op de werkvloer

 

Zeven principes van het nieuwe werken

 
Door de verhoging van de energie op aarde verandert het leven. Het oude leven vol tegenstellingen en strijd gaat kopje onder, een nieuw leven vol liefde en harmonie wordt geboren. Deze grootse transformatie heeft ook consequenties voor de wijze waarop wij werken. Het werk zal niet langer gericht zijn op het spekken van de kas van een enkeling, maar op het welzijn van alle betrokkenen. Concurrentie zal plaatsmaken voor samenwerking en verspilling voor duurzaamheid. Willen bedrijven in de nieuwe tijd opbloeien, dan zijn aanpassingen onvermijdelijk. Een stevig fundament van liefde en harmonie is nodig om de zoete vruchten van het werk te kunnen plukken. Maar hoe ziet dit nieuwe fundament eruit? Zeven principes helpen ons op weg:
 
1. Bezieling

Bezieling heeft alles met inspiratie te maken. Waarom richten we een bedrijf op of wat zijn onze diepere drijfveren om bij een bestaand bedrijf aan de slag te gaan? We dienen ons af te vragen wat ons motiveert en tot actie aanzet. Niet langer is het verwerven van rijkdom, status en macht (oude tijd) de voornaamste drijfveer, maar de wens om met hart en ziel te leven (nieuwe tijd). We worden intens gelukkig als we onze passie en inspiratie tot uitdrukking kunnen brengen in ons werk, met alle positieve gevolgen van dien. En geven we de inspirerende motor achter ons werk regelmatig aandacht, dan blijft het bedrijf bezield.


2. Dienend leiderschap

Nu staan vaak mensen met sterke ego’s aan de top van een bedrijf. Hun doen en laten rust onder meer op autoriteit, rationele overwegingen en eigenbelang. In de nieuwe tijd zullen steeds meer mensen komen bovendrijven die afstand hebben gedaan van hun ego, waardoor ze op een meer dienende en inspirerende wijze leiding kunnen geven. Deze nieuwe managers opereren open en eerlijk, laten hun gevoel meespreken en dienen immer het algemeen belang. In rustige tijden vervullen zij een meer ondersteunende rol, in roerige tijden nemen zij het voortouw.


3. Zelfontplooiing

Tot op heden moeten we werken om te kunnen overleven; werk verschaft ons middelen om te kunnen eten en wonen. In de nieuwe tijd zal er sprake zijn van overvloed, waardoor de noodzaak om door werk te kunnen overleven wegvalt. Werk gaat een ander doel dienen, maar welk? Zelfontplooiing. Met behulp van werk gaan we onze talenten ontdekken, ontwikkelen en benutten. Medewerkers worden niet langer beschouwd als kostenpost, maar vormen gelukkige schakels in het werkproces, schakels waarin blijvend geïnvesteerd zal worden. Want hoe sterker en blijer de individuele schakel, hoe plezieriger het werk en hoe krachtiger het bedrijf.


4. Transparantie

Getuige het nieuws vandaag de dag, komen duistere praktijken onherroepelijk aan het licht. De hogere energie op aarde verdraagt namelijk geen malafide praktijken. Het nieuwe werken zal volledig in de sfeer van openheid geschieden; dubbele agenda’s worden afgeschaft. Transparantie vergroot niet alleen de eerlijkheid, maar versterkt ook de betrokkenheid van medewerkers, klanten en mensen in de omgeving. Hierdoor vormen bedrijven geen onneembare bastions meer in een grote, onpersoonlijke wereld, ze maken er op alle mogelijke manieren onderdeel vanuit.

 

5. Duurzaamheid

Veel bedrijfsprocessen zijn lineair van aard. We verzamelen grondstoffen, produceren goederen en verkopen deze. Voldoen de goederen niet meer, dan worden ze weggegooid. Langzaam maar zeker zijn we ons bewust geworden van de keerzijde van deze verspilling. Grondstoffen raken op en natuur en milieu worden vervuild. In de nieuwe tijd zullen de processen cyclisch van aard zijn. We gebruiken alleen wat we nodig hebben, niets wordt weggegooid en alles wordt opnieuw gebruikt. Investeren in een gezonde en schone (werk)omgeving wordt de normaalste zaak van de wereld.


6.Klein en flexibel

Door de hogere energie krijgt het leven op aarde een dynamischer karakter. Onze intenties zullen sneller in de stof tot uitdrukking komen, waardoor de veranderingen elkaar sneller gaan opvolgen. Om veranderingen in gang te kunnen zetten of om er adequaat op te kunnen reageren, zullen bedrijven klein van vorm en flexibel van aard moeten zijn. Hierdoor krijgen we in de toekomst ook meer eigen verantwoordelijkheid en medezeggenschap en komen zaken als samenwerking en creativiteit beter uit de verf.

 

7. Energie

We worden ons meer en meer bewust van het feit dat alles energie is en dat ons leven een uitdrukking is van de keuzes die we maken. Het leven overkomt ons niet, we scheppen zelf de wereld waarin we leven. Hervonden kennis van energetische wetmatigheden, waaronder de wet van aantrekking, zal het werk veel lichter maken. Hierdoor gaat zwaar werk, waarmee we onze lichaam en geest overbelasten, tot het verleden behoren. Door de hogere energietrilling op aarde brengt het universum onze hartenwensen tot uitdrukking in de stof.
 

Hoe krijgt de omslag op de werkvloer gestalte? Door de hogere energie op aarde wordt de wens om simpelweg gelukkig te zijn steeds sterker gevoeld. We willen een zinvol bestaan leiden, een bestaan waarin we ons zelf kunnen zijn en waarin we ons eigen ei kunnen leggen. Alles wat een tevreden gevoel in de weg staat, zal worden aangepast of opgeruimd. Bedrijfsleiders zullen bemerken dat oude verworvenheden niet langer garant staan voor een tevreden gevoel. Zij gaan op zoek naar hun zachte kant en zullen hun ontdekkingen met anderen delen. Medewerkers laten zich steeds minder verleiden door lease-auto’s en een 13e maand. Hun vizier zal verschuiven naar een fijne, inspirerende en uitdagende werkomgeving, waarin elke bijdrage op waarde wordt geschat.


De druk om te veranderen komt niet alleen van binnenuit, de buitenwereld helpt een handje mee. Het kapitalisme, gebaseerd op de strijd om schaarse middelen en gekenmerkt door de kloof tussen arm en rijk, schudt op zijn grondvesten. Het recht van de sterkste wordt namelijk niet gesteund door de hogere energie op aarde. Hoeveel miljard we ook in de oude economie pompen, de kapitalistische strijd en tegenstellingen zullen spoedig tot het verleden behoren. Faillissementen en werkloosheid dwingen ons het roer op de werkvloer om te gooien en af te steven op nieuwe doelen, zoals zingeving en ontplooiing. In dit licht is de economische recessie geen ramp maar een zegen.

 

Ismaël Sananda

 

Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl
 

Dit artikel is ook geplaatst in het tijdschrift Spiegelbeeld november 2012