De nieuwe tijd


Vorige week kregen we een fijne brief van onze energieleverancier: dankzij een lagere gasprijs zijn de tarieven met 25% verlaagd. Joepie, dat scheelt ons enkele tientallen euro’s per maand! Als we verder lezen, blijkt er een addertje onder het gras te zitten. Pas volgend jaar met de eindafrekening wordt de verlaging doorberekend aan de huishoudens. De komende twaalf maanden blijven we dus hetzelfde -te hoge bedrag- betalen. Waarom dienen ze de klant niet door de tarieven zo snel mogelijk te verlagen?

Onze energieleverancier werkt kennelijk nog steeds op de ouderwetse manier, waarin winst maken het hoogste doel is. Door de verlaging pas volgend jaar door te bereken, strijkt het concern miljoenen euro’s extra op, mede vanwege verhoogde rente-inkomsten. Met andere woorden, het algemeen belang is ondergeschikt aan het eigen winstoogmerk. Hoeveel huishoudens zijn in deze tijd van economische terugval niet geholpen met lagere tarieven, hoe groot is de stimulans voor onze economie als we de komende maanden meer te besteden hebben? Kennelijk vindt onze energieleverancier deze individuele en maatschappelijke oppepper niet belangrijk genoeg.

In de nieuwe tijd dienen bedrijven het algemeen belang; ze gaan zich inzetten voor het hoogste goed van iedereen. Als zij weigeren de switch te maken, dan zullen de bedrijfsresultaten teruglopen en delven ze te zijner tijd het onderspit. De energie op aarde is namelijk veranderd; de nieuwe energie ondersteunt initiatieven voortkomend uit het hart en niet vanuit het ego (ik ben beter, groter en sterker dan jij). Als bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid gaan nemen en hun focus verleggen, dan gaan ze een rol spelen in de nieuwe tijd, een tijd waarin we onze talenten gaan delen met anderen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar voor iedereen op aarde.
 

 


Dienend leiderschap


In de nieuwe tijd zal op een andere manier leiding worden gegeven. Niet meer op basis van ego en gericht op eigenbelang, maar vanuit de ziel en gericht op het algemeen belang.

Deze leiders of managers zullen hun kwaliteiten gaan inzetten om een uitdagende en veilige (fouten maken mag) sfeer te scheppen waarin iedereen gelijkwaardig is. De mensen zullen zich veel meer gewaardeerd voelen en daardoor hun beste beentje voorzetten en meer voldoening en plezier beleven.

Deze vorm van leidinggeven krijgt bekendheid onder de naam dienend leiderschap. De vorm is misschien nieuw in de westerse wereld, maar niet nieuw op aarde. Zo wordt het stamhoofd bij de natuurvolken niet gekozen, maar krijgt iemand die rol toebedeeld dankzij zijn of haar kwaliteiten. Als op een gegeven moment een ander beter in staat is de belangen van de gemeenschap te dienen, dan verschuift die rol automatisch naar de ander.