De Godin van de Liefde herrijst

De Godin van de liefde herrijst

In deze tijd wordt de Venus geboren en keert de vrouwelijke energie in al haar kracht en veelzijdigheid terug op aarde. De terugkeer van de Godin van de liefde luidt het begin in van een leven in vrede en harmonie. 

Hoe kunnen we ons openen voor de vrouwelijke energie, opdat we scheppers worden van het nieuwe en liefdevolle leven op aarde? 

De goddelijke scheppingskracht van het universum bestaat uit vrouwelijke en mannelijke energie, uit Yin en Yang. De ontvankelijke vrouwelijke energie is naar binnen gericht, de actieve mannelijke energie is naar buiten gericht. Deze universele scheppingskracht stroomt door alles wat leeft, dus ook door ons. Hierdoor zijn wij in staat het leven op aarde vorm te geven. Zijn de vrouwelijke en mannelijke energie in ons in balans dan scheppen we harmonie, zijn de energieën in ons niet in balans dan scheppen we disharmonie.

Om onze ziel verschillende lessen te kunnen geven, zijn de energieën op aarde opzettelijk uit balans gebracht. Perioden van vrouwelijke dominantie wisselden perioden van mannelijke dominantie af. Kijken we naar de recente geschiedenis, dan zien we een door mannelijke energie gedomineerd leven. De Godin in onszelf moest haar plaats afstaan aan de God buiten onszelf, waardoor het Zijn ondergeschikt werd aan het doen. Hierdoor werden we prestatiegericht, gingen we met iedereen een gevecht aan, vonden we de buit (status en geld) steeds belangrijker en fundeerden we onze kennis en denkwijzen steeds meer op rationele wetenschappen.

Nu we alle uithoeken van het mannelijke leven hebben ervaren en we al onze mannelijke driften hebben mogen botvieren, mag de levensenergie op aarde weer in balans worden gebracht. De afgelopen jaren is de energietrilling op aarde verhoogd en is de hoeveelheid vrouwelijke energie toegenomen. Op macroniveau zijn hierdoor typisch mannelijke bolwerken aan het wankelen gebracht. Denk aan de politiek gebaseerd op kracht en de economie gebaseerd op hebzucht. Op microniveau heeft de herrezen vrouwelijke energie ons tot bezinning aangezet. We zijn ons steeds meer gaan afvragen of we nog wel gelukkig zijn met ons leven gericht op studeren, werken, trouwen en geld verdienen.

Op 6 juni 2012 stond planeet Venus precies tussen de zon en de aarde in en werd de Venus geboren; de poort naar het harmonieuze leven zwaaide open. Door de enorme toestroom van zachte vrouwelijke energie zullen de levensbepalende mannelijke bolwerken definitief kopje onder gaan en krijgen wij de kans een nieuw leven te scheppen, gebaseerd op een uitgebalanceerde mix van vrouwelijke en mannelijke principes. We worden medescheppers van dit nieuwe leven door onszelf in balans te brengen. Met andere woorden, de harmonieuze scheppingsenergie kan pas onbelemmerd haar werk doen, als wij onszelf opschonen en uitbalanceren.

De uitdaging voor nu is dan ook het helen van onze eigen vrouwelijke en mannelijke stukken. Geef gehoor aan de onvrede over het oude leven en neem de diepgekoesterde wens om te veranderen serieus. Een van de eerste belangrijke stappen daartoe is het creëren van rust in ons leven. Door regelmatig rust te creëren om ons heen (stilte) en in onszelf (ontspanning en meditatie), leggen we contact met onze innerlijke belevingswereld. Dankzij dit bewuste contact gaan we het leven van binnenuit scheppen. Niet langer vormen maatschappelijke normen en waarden onze leidraad, maar onze eigen innerlijke waarheid die diep vanbinnen gevoeld kan worden.

Door naar binnen te gaan met onze aandacht, wordt het innerlijk weten de nieuwe gids in ons leven. Zij neemt ons bij de hand op het pad van heling. Zij geeft aan waar blokkades zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Zij schenkt ons het vertrouwen dat nodig is om het oude bekende in te ruilen voor het nieuwe onbekende. Zij helpt ons het hart te openen, waardoor onze liefde weer gaat stromen. Zij helpt ons af te rekenen met egostukken, waardoor we een warm en sociaal mens worden. Zij laat beklemmende angst in ons systeem oplossen, opdat wij weer in vrijheid kunnen genieten van het leven.

Dankzij de terugkeer van de vrouwelijke energie zullen we uit onze aardse slaap ontwaken. We zullen inzien dat de wereld die wij geschapen hebben slechts een illusie is vol materiële schijnzekerheden. De ineenstorting van het oude mannelijke leven zal ons ertoe aanzetten in onszelf te gaan zoeken naar nieuwe inzichten. De schat die we opgraven bestaat uit een groter bewustzijn en een sterker eenheidsgevoel, oftwel het Christus- of eenheidsbewustzijn. We ontdekken dat achter het stoffelijke leven een geestelijke werkelijkheid schuilgaat. Dat we geen genetische toevalligheid zijn, maar een stoffelijke uitdrukking van onze leergierige ziel. Deze ontdekking geeft een diepere betekenis én zin aan ons leven, waardoor we een intenser gevoel van voldoening en geluk gaan ervaren.

Door met onze aandacht van buiten naar binnen te gaan en het pad van heling te bewandelen, worden we uitgebalanceerde en blijmoedige scheppers van het nieuwe, liefdevolle en harmonieuze leven op aarde. Scheppers die hun inspiratie putten uit de goddelijke ziel die diep vanbinnen wordt gevoeld, scheppers die met niets net zo tevreden zijn als met alles. Scheppers die het Zijn niet verwarren met luiheid, passiviteit of schroom, die hun herwonnen moed gebruiken om nieuwe ontdekkingen te doen en die hun opbrengsten vrijelijk delen met anderen.

Nu de poort naar een nieuwe werkelijkheid helemaal open is, staat ieder van ons voor een keuze: het wel of niet aangaan van de uitdaging om te veranderen. Als we de moed hebben om de poort in onszelf te openen, worden we scheppers van die nieuwe werkelijkheid. Als we bereid zijn de steen voor de ingang van onze grot opzij te rollen en het licht van het nieuwe leven toe te laten, hervinden we ons grote bewustzijn en gevoel van eenheid. Dan weten we weer dat wij allen ooit uit dezelfde goddelijke bron zijn ontsproten en dat we allen één zijn. Maar achter de poort bevindt zich ook de Godin, het symbool van de vrouwelijke energie. Geduldig wacht zij om een ieder van ons weer in haar armen te sluiten, te koesteren en te inspireren.

Door ons te openen voor haar onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde worden we scheppers van de nieuwe werkelijkheid. We geven haar energie de ruimte door met speelsheid problemen te relativeren, door met sensualiteit onszelf en anderen uit te dagen, door met zorg onszelf en anderen te koesteren, door met onze innerlijke wijsheid gebeurtenissen in de juiste context te plaatsen. Met behulp van haar liefdevolle aandacht kan de onstuimige mannelijke energie in onszelf tot bedaren komen, kan de stoom uit ons oververhitte systeem ontsnappen en de rust en ontspanning terugkeren.

Door de Godin in onszelf te erkennen veranderen stoere haantjes vol geldingsdrang in liefdevolle en inlevende mensen en kakelende kippetjes in warme en intuïtieve personen. Machtswellustige politici transformeren in eerlijke en inspirerende leiders en inhalige geldwolven gaan hun portemonnee trekken voor de minder bedeelden onder ons. Knappe koppen openen zich voor vernieuwende inzichten en betweters herontdekken hun nieuwsgierigheid. Mensen die krampachtig worstelen met het leven zullen hun problemen loslaten en vol overgave gaan meedrijven op de stroom van het leven. Door de godinnenenergie toe te laten, wordt de liefde voor onszelf, voor anderen en voor alles wat leeft weer gemeengoed op aarde.

De taak van de mannelijke God buiten onszelf zit erop. Hij mag van zijn hemelse troon afstappen en de scepter teruggeven aan de Godin in onszelf. Door niet langer de boventoon te voeren in ons leven, kan God het heilige huwelijk aangaan met de Godin, het huwelijk dat in het hart wordt gesloten. Door de samensmelting van God en Godin wordt het Christuskind in ons geboren, de onvoorwaardelijke liefdeskracht waarmee we een hemel op aarde scheppen.

In liefde voor de God(in) in onszelf,
Ismaël Sananda


Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl