De aarde van 3D naar 5D
Vul een subtitel in

Artikel geschreven door Ismaël Sananda 

De aarde van 3D naar 5D

Het leven speelt zich af in verschillende dimensies. Hoe lager de dimensie hoe lager de energietrilling van alles wat leeft, hoe hoger de dimensie hoe hoger de energietrilling. Moeder Aarde verschuift de komende jaren van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Wat heeft de verhoogde energietrilling voor consequenties voor ons leven op aarde? 

Moeder Aarde is lange tijd een planeet in de 3e dimensie geweest. Dankzij de lage trilling kon onze ziel in talloze levens talrijke ervaringen opdoen in de stof, waaronder ervaringen in dualiteit. Het leven met tegenstellingen en strijd, het leven dat we zo goed kennen. Nu Moeder Aarde naar een hogere dimensie opschuift, verandert het karakter van de levenslessen. Niet langer zal dualiteit centraal staan, maar harmonie. We gaan weer leren een harmonieus leven te scheppen. Dit lukt als we meer ruimte gaan geven aan de geestelijke kant van het leven.

In de 3e dimensie hebben we een reis door het duister gemaakt. Ons besef van de geestelijke wereld en het gevoel van eenheid raakten langzaam maar zeker in de vergetelheid. Het verduisteren van ons bewustzijn en eenheidsgevoel was onder meer nodig om ons ego te ontwikkelen. Het ego werd getraind door de talloze conflicten die het zelf in het leven riep. We leerden namelijk te oordelen, alles in hokjes te stoppen, alles in goed of slecht te verdelen. Verschillen werden niet gezien als aanvullingen maar als tegenstellingen en bedreigingen. Zo werd het conflict geboren en zo trokken we ten strijde.

Nu de 3e dimensie bijna achter ons ligt, is het tijd om ons ego achter het stuur van ons leven vandaan te halen. In de hogere dimensies staat namelijk niet meer het 'ik' centraal maar 'wij'. Als we onze keuzes niet langer laten ingeven door het ego maar door de ziel, dan gaan we onze unieke kwaliteiten aan de groep aanbieden. Maar hoe plaatsen we onze ziel achter het stuur? Dat gebeurt door de strijdbijl te begraven en de aangeleerde neiging tot oordelen los te laten, oftwel door ons hart te openen. Door de strijd op te geven, vinden we de rust om ons grote bewustzijn te laten ontwaken, door onze tegenstanders te vergeven, vinden we het liefdevolle eenheidsgevoel terug.

Schokkende en wonderbaarlijke gebeurtenissen vinden thans plaats om onze aardse oogkleppen af te nemen en ons te doen laten beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde. De gebeurtenissen van vandaag de dag vinden niet plaats om ons te dwarsbomen, maar om ons besef van het leven te vergroten en ons uit te dagen nieuwe wegen in te slaan (groter bewustzijn), wegen die leiden naar een liefdevol en harmonieus leven (groter eenheidsgevoel). Diegene die de uitdaging aangaat en meeverandert, zal het voor de wind gaan, diegene die weigert het roer om te gooien en vasthoudt aan oude overtuigingen, zal meer tegenwind gaan ervaren.

Wat zijn de veranderingen op macroniveau? Grote instellingen, steunend op duale energie uit de 3e dimensie, worden niet langer gedragen door de hogere trilling van de 5e dimensie. Zij zullen kopje onder gaan. Denk aan de politiek gebaseerd op machtsstrijd en gekenmerkt door de tegenstelling machthebbers en volgelingen, denk aan de economie gebaseerd op schaarste en gekenmerkt door de tegenstelling rijk en arm en denk aan religie gebaseerd op voorschriften en gekenmerkt door de uitverkorenen en goddelozen. Maar ook ons onderwijssysteem gericht op voorgekauwde kennis en ons zorgsysteem gefocused op symptoombestrijding worden uitgedaagd om te veranderen. Dé uitdaging voor nu is het vinden van liefdevolle en harmonieuze alternatieven.

Als we die liefdevolle en harmonieuze alternatieven vinden en in de praktijk gaan brengen, scheppen we een samenleving gebaseerd op gelijkheid, vrijheid en vriendschap. In deze omgeving krijgt iedereen de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen en om ze aan de groep aan te bieden. En elk talent wordt even hoog gewaardeerd. De hoge mate van verbondenheid en saamhorigheid zorgen ervoor dat we elkaar als gelijken leren zien, elkaar gaan respecteren en in harmonie met elkaar gaan leven. Voor het oplossen van problemen zullen de juiste mensen, op basis van hun talenten, worden gevraagd. Is het doel bereikt dan zullen ze hun positie weer afstaan. Het algemeen belang is daarbij immer het richtsnoer. In liefde zullen we geven en in liefde zullen we ontvangen. Niet om te bezitten, maar om de genoegdoening van het schenken.

Het zal ons aan niets ontbreken, aangezien de neiging om vast te houden, te bezitten, oplost. Niet angst voor tekort maar vertrouwen op het leven zal aan de basis staan van onze handelingen. In de hogere dimensie staat de ervaring centraal; alles wordt in het werk gesteld om iemand de ruimte te geven het leven in al zijn facetten te ervaren. Zo maken voorschriften (beperkingen) plaats voor vrijheid en hoofdkennis voor levenswijsheid gestoeld op ervaring. Van lichamelijk en geestelijk ongemak nemen we afscheid; een gezonde, natuurlijke levensstijl is de normaalste zaak van de wereld in ons nieuwe leven. Ook het oude beeld van God, een man in de hemel, zal plaatsmaken voor de God/Godin in onszelf.

Wat zijn de veranderingen op microniveau, wat gaat er in ons eigen leven veranderen? Alles wat niet in balans is, zal in balans moeten worden gebracht. Of door het te veranderen, of door er afscheid van te nemen. De hogere energietrilling dwingt ons om schoonschip te maken. Dat doen we door opspelende emoties, fysieke klachten, negatieve gedachten en geestelijke blokkades te helen. Ook moeten we onze relaties in balans brengen, relaties met onze partner, kinderen, familie, vrienden, buren, clubgenoten, collega's, etc. Is er sprake van een evenwichtige relatie, van geven en nemen, van respect en gelijkwaardigheid of niet? Tot slot moeten we onszelf in balans brengen met het leven. Dat doen we door naar de bron van onze inspiratie te kijken. Wat zijn onze drijfveren en wat voegen we toe aan het leven op aarde? Zijn dat zaken die buiten ons liggen (materie) en die ten koste gaan van het leven op aarde (vernietiging), of zijn dat drijfveren in onszelf die gebaseerd zijn op liefde en respect voor al wat leeft? De uitdaging is om bijdragen te gaan leveren aan een liefdevolle en harmonieuze leefwereld. En dat kan alleen als we in balans zijn en de liefde voor onszelf hebben teruggevonden.

Dankzij de hogere energietrilling zullen onze keuzes sneller in de stof tot uitdrukking komen. Oftewel, we worden eerder met de gevolgen van ons doen en laten geconfronteerd. Zaaien we liefde dan oogsten we liefde, zaaien we haat dan oogsten we haat. Niet om ons te straffen, maar om ons de ogen te doen openen. Initiatieven gebaseerd op gevoel, liefde en vertrouwen bloeien op, initiatieven gebaseerd op angst, haat, verstand, wil en ego komen in de hogere dimensie niet meer van de grond. Maar waarom, zo vraag je je misschien af, zou ik moeten veranderen? Het antwoord op deze vraag is simpel: het oude leven maakt je niet langer gelukkig, een duurzaam gevoel van geluk en bevrediging schuilt in ander vaatje, een vaatje in onszelf waaruit we weer moeten leren tappen.

Deze grootse verandering, waar iedereen op aarde middenin zit, is geen pesterij van het leven, maar een gevolg van onze tocht naar de hogere dimensies, een terugtocht naar het licht met een zak vol duistere ervaringen. De veranderingen dagen ons uit om nieuwe, onbekende kanten van onszelf te ontdekken, of om oude en vergeten mogelijkheden en vaardigheden te herontdekken.

Het leven is bedoeld om ervan te leren, om ons besef (bewustzijn) te verruimen, om te groeien in wijsheid, kracht en liefde (eenheidsgevoel). Het leven is geen vijand, het leven is een vriend, die ons soms met zachte hand en soms met harde hand de weg wijst. Iedereen die de handschoen opraapt, zal deze ongekende groeikans die ons thans wordt aangereikt optimaal kunnen benutten.

Het leven zal in de hogere dimensies zijn vergeten kanten laten zien, kanten die ons verstand te boven gaan. De magie keert terug waardoor wij weten: het leven is een groot wonder, een wonder om herontdekt te worden. Door niet langer ons hoofd of verstand de routeplanner van ons leven te laten zijn, maar onze intuïtie of innerlijk weten, worden wonderen werkelijkheid. In de hogere dimensies lost de sluier tussen het leven op aarde en het leven in de hogere sferen op. Spoedig zal blijken dat we niet alleen zijn in het universum, leven dat de overgang naar hogere dimensies reeds heeft gemaakt. Deze beschavingen zullen ons helpen bij het scheppen van een nieuw en harmonieus leven.

De vraag luidt niet: verandert het leven? Dat gebeurt automatisch door de verschuiving van Moeder Aarde in de dimensies. De vraag luidt: hoe ga ik met de veranderingen om die de verschuiving met zich meebrengt? Oftewel,wordt ons nieuwe leven een worsteling of een dans? Door vast te houden aan oude en beperkte levensopvattingen wordt onze levensreis een worsteling; zij stroken niet meer met de hogere energie en nieuwe realiteit. Door de oude en beperkte bril af te zetten en open te staan voor veranderingen, wordt ons leven een dans. Door angst los te laten en in vertrouwen en overgave te leven (alles is goed zoals het is en alles dient een doel), wordt onze levensdans een groot feest. En als we zijn uitgefeest, kunnen we ons gaan opmaken voor de volgende stap: het leven op de nieuwe aarde.

In licht en in liefde,
Ismaël Sananda

The earth from 3D to 5D

The biggest shift ever

Mother Earth is shifting from the 3th dimension into the higher dimension. How does this shift effect our lives on earth, in other words, what lies ahead of us?

For a long time Mother Earth has been a school for our souls to experience life in duality. The lessons we recieved in many lives have made us wiser and stronger. In order to give our soul various lessons, life on the planet constantly changed. And now we're at a major turning point in time: we're saying goodbye to our old life in the 3rd dimension and say hello to a new life in the higher dimensions.

In the 3rd dimension we experienced life in darkness; our sense of the spiritual world and feelings of oneness decreased more and more over time. Thanks to the seperation of light and love we were able to develop an ego. Our ego was trained by the numerous conflicts our ego caused. We learned to think in terms of good and bad, to judge and condemn. Due to our emotions we reacted; we got angry, sad or anxious. Slowly but surely we created the world we're still living in, a world full of contradictions, conflicts and battles.

By leaving the 3rd dimension, it's time to let go of our ego and embrace our soul again. Start seeing the bigger picture: life is endless and everywere. Feel the deeper meaning of life: getting wiser and stronger by experiencing life in all forms. Find out what your unique talents are and offer them to the group. We can embody this state of love and harmony by healing old pain (acceptance), opening the heart (forgiveness), releasing narrow beliefs (open your eyes) and reconnecting with the soul (intuition). Be aware of the impulses of the soul and switch from fear to trust, from control to surrender.

To support this process of awareness and healing, the vibration of energy on Mother Earth has been raised to a higher level in recent years. The impact of the higher vibration is allready visible; structures that rely on dual energy show more and more defects. The pressure to change, from conflicts and battle to love and harmony, is increased. This is happening on macro level (large scale) and on micro level (our lives). Shocking and wonderful events are meant to wake us up. The old ways shut down, new ways to explore pop up. Those who are brave enough to meet this challenge will develop themselves rapidly to loving and harmonious people. Those who refuse to change will experience more headwinds in their lifes. Not for punishment, but as an attempt to open up their eyes.

What will be the changes at macro level? Large institutions, raised in the 3rd dimension and build on duality (contradictions, conflicts and battles) are no longer supported by the higher energy vibrations of love and harmony. They will not survive in the higher dimensions. For instance the politics based on power struggles and oppression, the economy based on scarcity and greed and religion based on rules and punishment. People who work in our educational system, focused strongly on knowledge, and people who work in our healthcare system, focused mainly on symptom management, feel the urge to change too. Voters, workers, believers, kids and patients will demand and explore more satisfactory alternatives.

But first of all we have to look in the mirror intensly and heal our own dark pieces. If we open us for the source of love and harmony in ourselves, we create a society based on equality, liberty and fraternity. Feelings of oneness make sure that we see eachother as equals, that we respect one another and live together in harmony. In the higher dimensions we will feel the urge to offer our talents to the group. And each talent is highly valued. For solving problems people with the appropriate talents will step forward. When the job is done, they will step back voluntary. Serving the public interest is always the main goal. In love we give and in love we receive. Not to possess, but for the satisfaction of sharing.

We will live in abundance and give freely because the fear of shortage and the need to possess are gone. In the higher dimensions we are free to experience life according to our deepest wishes. We don't gain our wisdom and knowledge from books and television, but from real experiences. We exchange regulations and restrictions for freedom and support. We also heal our physical and mental discomforts; a healthy, balanced and natural way of living is what we desire. All these changes aren't realised instantly. We must uncover the deepest and strongest needs in ourselves and find the courage to bring them alive.

When our lives are in disbalance, the pressure to change will be felt much stronger inside. Disharmony doesn't match with our new and higher state of being. Tackle the cause or let it go. We balance our lives by healing troublesome emotions, physical discomforts, negative thoughts and mental blockages. Then we must heal the relationships with our partner, children, family, friends, neighbors, teammates, colleagues, etcetera. In a healthy relationship we're not only giving, we also receive. Finally we must balance ourselves with life. We do so for example by examining our source of inspiration. What is our drive, what is inspiring us? When our motivation is based on love and respect for all life, we create a harmonious environment.

Due to the transition to the higher dimensions, life on earth will change drastically. Not only the old 3D structures will fall apart and the impulses to balance our lives will be felt stronger, we also face the consequences of our behaviour much quicker. Thanks to this speeding up process we rediscover a major universal law: we harvest what we sow. When love is our intention, we gain love. Is hate our intention, we gain hate. Initiatives based on love and trust will flourish, initiatives based on fear, hate, mind, personal will and ego will seize. But why do people want to change anyway? The answer is simple: old life isn't satisfactory anymore, it no longer makes us happy. Satisfaction and happiness are the results of a new way of living, a life which we create from inside, inspired by our soul.

The big shift, which everybody is experiencing right now, is a consequence of our journey to the higher dimensions, a journey back to the light with a box full of beautiful and painful experiences. During this journey we rediscover unknown aspects of ourselves and life in general. We will remember our lost opportunities and skills, like telepathy and travelling with our lightbody to places beyond our immagination. Soon we'll realise us that life isn't our enemy but a friend, who sometimes teach us gentle, sometimes ruthless. Big and small events are forcing us to move on, on our way back to a life in light and love. So go for it and regain your full potential.

Life in the higher dimensions is beyond our understanding. Magic will return. Life is a miracle to be rediscovered. By eliminating our rusty heads and giving space to our intuition or inner knowing, miracles become real. In the higher dimensions the veil between life on earth and life in the higher spheres is gone. Soon we will find out that there is plenty of life on our neighboring planets, life that made the transition previously. These civilizations will help us to create a new and harmonious life.

Every living soul on earth has a choice right now: how to deal with the shift of Mother Earth to the higher dimensions. Shall we deny and resist the pressure to change or shall we meet the challenge? In other words, will our new life become a struggle or a dance? By holding on to old and limited views of life, our journey becomes a struggle, they no longer comply with the new reality. Our journey will become a dance when we open our hearts and embrace new visions and possibilities. By letting go of old fear and anger, life will become joyfull. Learn to trust life, surrender to it, everything is good as it is and everything serves a purpose.

In light and in love, Ismaël Sananda