Artikelen


Ismaël heeft de volgende artikelen geschreven over het veranderingsproces op aarde:
 
 

De crisis bezweren met liefde
(een pleidooi voor de weg van het hart)
Sla de krant open of zet de televisie aan en je weet: er raast een storm over de aarde. Een krachtige wind doet thans alles op zijn grondvesten schudden. Banen staan op de tocht, kosten voor levensonderhoud reizen de pan uit en de schuldenlast drukt zwaar op bedrijven, landen en burgers. Zijn we overgeleverd aan de grillen van het leven? Moeten we ons schuilhouden in de hoop dat de storm vanzelf gaat liggen, of kunnen we de stormachtige wind in ons voordeel ombuigen? Door angstvallig en gemakzuchtig achterover te leunen schieten we niets op, door de uitdaging vol goede moed aan te gaan creëren we een kans op een nieuw leven, een leven waarin we samen sterk staan.  Lees meer


De kracht van vergeving en dankbaarheid
Wie de ontwikkelingen op aarde beziet, gelooft zijn eigen ogen niet. Ondanks het feit dat reeds velen hun licht hebben ontstoken, tiert het duister nog welig op aarde. Veelverdieners graaien maar door en vechtersbazen draven maar door. Hoe kunnen wij hiermee omgaan? Waarin schuilt de oplossing? Moeten we in actie komen en het duister van repliek dienen, of is er een andere manier? Eén die misschien minder voor de hand ligt en die we onszelf weer moeten aanleren. Dit verhaal is een pleidooi voor de kracht van vergeving en dankbaarheid. Een kracht die vrijkomt als we ons verdiepen in de brede context…  Lee s meer


De terugkeer van het licht
Op 21 december 2012 hebben we afscheid genomen van de oude levenscyclus op aarde. In de achter ons liggende periode van duisternis konden we, los van de geestelijke werkelijkheid, op en top mens zijn. Nu wordt het licht weer ontstoken, waardoor het leven op aarde haar glans terugkrijgt. Waaraan kunnen wij merken dat de lichtschakelaar is omgezet?   Lees meer


Waarom Jezus de Christus werd
Met kerst herdenken we de geboorte van een van de meest aansprekende mensen op aarde ooit: Jezus. Een man die zijn naasten liefhad, een man die de ogen van zijn medemens opende met inspirerende inzichten en opmerkelijke wonderen. Hoe kreeg hij, de eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, dit voor elkaar? Waarom was hij eigenlijk naar de aarde gekomen 2000 jaar geleden? Als we het leven beschouwen als een ervaringsschool voor de ziel, dan kunnen we op deze vragen nieuw licht laten schijnen.  Lees meer


Waarom de Christus geen Christen zal zijn 
(een eigentijdse kijk op zijn wederkomst)
Jezus deed tijdens zijn leven een belofte: Ooit zal ik -de Messias- wederkeren om een tijdperk van licht en liefde in te luiden, oftewel het Koninkrijk Gods. Zijn voorspelling was voer voor menig speculatie de afgelopen 2000 jaar. Klopt de profetie over de verlossing? Zo ja, wanneer en hoe dan? Met dit artikel wil ik graag een duit in het zakje der voorspellingen doen. Niet door op zoek te gaan naar aanwijzingen in oude geschriften, ook niet door gegoochel met getallen, maar door logisch na te denken.  Lees meer


Omslag op de werkvloer
(Zeven principes van het nieuwe werken)
Door de verhoging van de energie op aarde verandert het leven. Het oude leven vol tegenstellingen en strijd gaat kopje onder, een nieuw leven vol liefde en harmonie wordt geboren. Deze grootse transformatie heeft ook consequenties voor de wijze waarop wij werken. Willen bedrijven in de nieuwe tijd opbloeien, dan zijn aanpassingen onvermijdelijk.  Lees meer


De Godin van de liefde herrijst
In deze tijd wordt de Venus geboren en keert de vrouwelijke energie in al haar kracht en veelzijdigheid terug op aarde. De terugkeer van de Godin van de liefde luidt het begin in van een leven in vrede en harmonie. Hoe kunnen we ons openen voor de vrouwelijke energie, opdat we scheppers worden van het nieuwe en liefdevolle leven op aarde?  Lees meer


De ontmoeting met je tweelingziel
Wie droomt er niet van een ontmoeting met zijn tweelingziel? Iemand die onvoorwaardelijk van je houdt en bij wie je helemaal jezelf mag zijn. In deze tijd van grote veranderingen is de kans op een droomontmoeting groter dan ooit. Kunnen we ons verheugen op een roze wolk, of moeten we de mouwen opstropen net als in een gewone relatie?  Lees meerDe aarde in de 5e dimensie
Het leven speelt zich af in verschillende dimensies. Hoe lager de dimensie hoe lager de energietrilling van alles wat leeft, hoe hoger de dimensie hoe hoger de energietrilling. Moeder Aarde verschuift de komende jaren van de 3e dimensie naar de 5e dimensie. Wat heeft de verhoogde energietrilling voor consequenties voor ons leven op aarde?  Lees meer


De val van het kapitalisme - Ramp of zegen?
Het kapitalisme staat aan de rand van de afgrond. Niemand durft dit hardop te zeggen uit angst het laatste zetje te geven. Blind vertrouwen heeft het kapitalisme lang overeind gehouden, maar nu de politiek daadkracht mist om effectief op te treden, lijkt de economie te bezwijken onder een torenhoge schuldenlast. Moeten we de crisis beschouwen als een ramp of is het een zegen?  Lees meer


De reis van de ziel
Onze ziel kwam ooit voort uit de Goddelijke bron. Als zelfstandig stukje bewustzijn ging zij in talrijke levens vele uitdagingen aan. Dankzij de uitdagingen groeide ze in bewustzijn, dankzij de levens­lessen werd ze wijzer en sterker, dankzij de uitdagingen leerde ze haar onbegrensde mogelijkheden kennen. Als de ziel haar volledige potentie herinnert en alles uit het leven heeft gehaald wat erin zit, keert ze terug naar de Goddelijke bron.  Lees meer


De helende reis  
Om mee te kunnen gaan in de hogere energietrilling van het leven op aarde, dienen we de liefde voor onszelf, de ander en al wat leeft te hervinden. Hierdoor gaan we constructieve bijdragen leveren aan het leven op aarde in plaats van destructieve. De liefde vinden we terug door onszelf te helen. Helen betekent dat we de blokkades tussen ons lager zelf (ego) en hoger zelf (ziel) oplossen. Zo verliest het strijdende ego zijn grip op ons leven en krijgt de liefdevolle ziel volop de ruimte haar wijsheid, kracht en liefde te laten gelden.  
Lees meer

De oude en nieuwe mens 
De nieuwe aarde impliceert ook een nieuwe mens. Voor een groter begrip van de overgang, wordt in dit artikel de oude mens, levend in een wereld vol tegenstellingen, geplaatst tegenover de nieuwe mens, levend in een harmonieuze wereld. Ter verduidelijking zijn de tegenstellingen vrij zwart-wit opgeschreven.  Lees meer