♥♥♥ Welkom op de website van New Earth Creation met informatie over de overgang van de oude tijd naar de nieuwe tijd en hoe jij als mens daarin kunt meestromen ♥♥♥
   
                   Het leven verandert,

                      verander je mee?


Zoals een feniks uit de as herrijst, zo zal uit de huidige chaos op aarde een nieuw leven worden geboren. Het oude leven vol tegenstellingen en strijd zal plaatsmaken voor een nieuw leven vol vrijheid, gelijkwaardigheid en harmonie. Om schepper te worden van dit nieuwe leven dienen we ons hart te openen, de verbinding met onze ziel te herstellen en onze schaduwkanten te helen. 

Op onze website vind je inhoudelijke informatie over de veranderingen op aarde (artikelen en channelings) en informatie over de activiteiten die wij organiseren. Alles gericht op de grote verandering... Verander je mee?

In liefde, Luna & Ismaël

♥♥♥ Gratis Hart Activatie op Valentijnsdag ♥♥♥

Op zaterdag 14 februari geven wij een gratis Hart Activatie. Je kan meedoen door thuis in rust te gaan. Van 20:30 tot ongeveer 21:00 uur laten wij de Liefde stromen om jouw hart (verder) te openen.  

Lees meer over de Hart Activatie.
Direct aanmelden

Activaties (op afstand; vanuit je eigen huis mee te doen)

Om je voor te bereiden op de nieuwe tijd, geven wij elke maand meerdere Activaties op afstand. Je kan meedoen door op het afgesproken tijdstip thuis in rust te gaan. Wij sturen de energie om de Activatie tot stand te brengen.

Op een avond geven wij twee Activaties, respectievelijk van 20.30 - 21.00 en van 21.00 - 21.30 uur. Tijdens de Activatie word je omringd door liefdevolle wezens van licht die het proces bij jou begeleiden. Dit is net zo krachtig en effectief als dat je bij ons aanwezig zou zijn. De kosten per Activatie zijn € 10,00. Zie agenda voor een overzicht van alle Activaties.

Er is geen volgorde in de Activaties. Wel adviseren we je om met de Hart Activatie te beginnen. Verder is het aan jou je gevoel te volgen.

Agenda komende Activaties

Februari
Woensdag 4 februari Maria Magdalena 20:30 uur
Volle maan meditatie 21:00 uur
Meer info 
Meer info
Zaterdag 14 februari Hart Activatie 20:30 op
Valentijnsdag 
GRATIS
Donderdag 19 februari Hart Activatie 20:30 uur
Derde oog Activatie 21:00 uur
Meer info
Meer info
Zondag  1 maart Hart Activatie 20:30 uur
Kruin Activatie 21:00 uur
Meer info
Meer info
Donderdag  5 maart Maria Magdalena 20:30 uur
Volle maan meditatie 21:00
Meer info 
Meer infoAgenda

Hart Activatie

Een Hart Activatie opent je hart, waardoor de liefde gaat stromen en de verbinding met je ziel wordt hersteld. Hoe sterker de verbinding met de ziel, hoe meer je in de flow van het leven komt en die dingen kunt gaan doen waarvoor je naar de aarde bent gekomen.  Meer info 

Derde oog Activatie

Met deze Activatie wordt de communicatie met de ziel versterkt (intuïtie) en gaat de poort naar de geestelijke werkelijkheid open. De Activatie van het derde oog is de start van je ascensieproces. 
Meer info

Kruin Activatie

Door de kruin te openen wordt de verbinding met het Goddelijke, de bron, hersteld. Door die verbinding gaat een belangrijk proces van start, een proces van terugkeer naar onze oerspronkelijke goddelijke staat van Zijn.  Meer info

Maria Magdalena Activatie

Deze Activatie wordt gegeven op de avond van volle maan, voorafgaande aan de volle maan meditatie.
Met deze Activatie wordt de vrouwelijke Zijnsener-gie geactiveerd. Je zult meer in je Zijn kunnen zijn en je gevoelskant wordt sterker. De macht van je ego op je leven zal verminderen, waardoor je meer in vertrouwen en overgave kunt leven. Hierdoor krijgt je spirituele ontwikkeling een impuls.  
Meer info

Volle maan meditatie (op afstand) Gratis

Elke maand met volle maan is de maanenergie zeer krachtig. Ter ondersteuning van het grote veranderingsproces op aarde, gaan wij elke volle maan in meditatie om deze krachtige vrouwelijke energie op aarde te verankeren en te verspreiden. Je kan meedoen door op het afgesproken tijdstip thuis in meditatie te gaan. Meer info
Agenda alle activiteiten

Tell a friend

We zouden het fijn vinden als je anderen op de hoogte brengt van onze website. Mits je enthousiast bent natuurlijk Knipogen.
 
Bookmark and Share

Fotoreading (op afstand)

Een spirituele impuls
Middels channeling geef ik, Luna, healingen en boodschappen door. De reading kan je meer duidelijkheid geven over een bepaald thema of kwestie in je leven. De healing is vooral gericht op het opheffen van blokkades, waardoor je spirituele ontwikkeling een impuls krijgt.  Meer info

Soul Coaching

Op ontdekkingsreis naar jezelf
Wil je meer in je liefdevolle kracht gaan staan? Meer in de flow van het leven komen? Meer de magie van het leven ervaren? Dat kan door het maken van contact met je ziel. In een sessie help ik, Ismaël, jou daarbij.

De ziel bezit de antwoorden op de vragen wie je bent en wat je hier komt doen. Door contact met je ziel te maken, krijg je antwoorden op deze belangrijke levensvragen. Hierdoor ga je meestromen op de golven van het leven. Het gevecht met het leven wordt beëindigd, de leegte wordt gevuld, de sluiers worden opgetrokken. Je weet wie je bent en wat je te doen staat. Dit geeft niet alleen heel veel energie en voldoening, maar ook vertrouwen en inspiratie. Grote vraag is hoe je contact kunt maken met de ziel.  Lees meer

Welkom op onze website!


 Luna
   en
Ismaël
Veel van onze activiteiten doen we op afstand, zoals de Activaties, Volle maan meditaties en Fotoreadings

In onze praktijkruimte in Leiden ben je welkom voor o.a. een Healing en Reading of Soul Coaching   

Gratis e-book

Spirituele roman
Velen hebben van de ziel gehoord, slechts weinigen wisten haar geheim te ontsluieren. Daarin mag nu verandering komen. 

In Ismaëls roman 'Het geheim van mijn ziel' gaat hoofdpersoon Lucas de Wind op zoek naar de zin van zijn leven. Hij ontbeert namelijk een diep gevoel van geluk. Ondanks zijn baan, huwelijk en aanstaand vaderschap is hij niet écht gelukkig. Er mist iets, maar wat? Hij ontdekt dat de ziel een sleutelrol speelt in ons leven. Wij zijn niet alleen een belichaming van onze ziel, de ziel bezit ook de sleutel tot God. Zijn ontdekking zet zijn gewone leventje totaal op z'n kop.
   
   
Gratis download 
Door het boek gratis als PDF aan te bieden, hopen we de geldspiraal waarin het leven op aarde terecht is gekomen te doorbreken en een zo groot mogelijk lezerspubliek te bereiken. De roman is ook in boekvorm te bestellen voor € 14,95 (+ 2,20 verzendkosten).  Lees meer
Ben je bereid wakker te worden als de rampen en wonderen van het leven jou wekken?

Artikelen

Door de verhoging van de energie op aarde staat de oude duale wereld op instorten. Als de ineenstorting een feit is, kunnen we van start gaan met de opbouw van een nieuw leven, een leven in liefde en harmonie. We worden medeschepper van de nieuwe aarde als we ons hart openen en de verbinding met onze ziel versterken. In onderstaande artikelen van Ismaël staat beschreven hoe:

Artikel 

De crisis bezweren met liefde
Een pleidooi voor de weg van het hart

Sla de krant open of zet de televisie aan en je weet: er raast een storm over de aarde. Een krachtige wind doet thans alles op zijn grondvesten schudden. Banen staan op de tocht, kosten voor levensonderhoud reizen de pan uit en de schuldenlast drukt zwaar op bedrijven, landen en burgers. Zijn we overgeleverd aan de grillen van het leven? Moeten we ons schuilhouden in de hoop dat de storm vanzelf gaat liggen, of kunnen we de stormachtige wind in ons voordeel ombuigen? Door angstvallig en gemakzuchtig achterover te leunen schieten we niets op, door de uitdaging vol goede moed aan te gaan creëren we een kans op een nieuw leven, een leven waarin we samen sterk staan.  Lees meer
( English version

Dit artikel is ook gepubliceerd in Spiegelbeeld van juni 2013


Artikel  
Terugkeer van het licht

We hebben afscheid genomen van de oude levenscyclus op aarde. In de achter ons liggende periode van duisternis konden we, los van de geestelijke werkelijkheid, op en top mens zijn. Nu wordt het licht weer ontstoken, waardoor het leven op aarde haar glans terugkrijgt. Waaraan kunnen wij merken dat de lichtschakelaar is omgezet?  
Lees meer  

Dit artikel is ook gepubliceerd in Spiegelbeeld van januari 2013

Ismaël bij de NCRV november 2012

Of kijk op Uitzending Gemist.

Channelings

Reeds enige jaren krijgt Luna via channeling boodschappen door van een groep zielen in de lichtsferen, boodschappen over de veranderingen op aarde.

Channeling
Een periode van chaos

... En in deze tijd van afbraak; de ondergang van het oude/duale, zullen velen ontwaken en zal bij velen het besef ontstaan dat het ook anders kan. Dat er een andere manier is om in het leven te staan; een bewustere en liefdevollere manier met meer balans in doen en zijn, met meer respect en gelijkwaardigheid.

Hiërarchische bouwwerken zullen niet overeind blijven. Alles zal worden genivelleerd. Dit proces is reeds gaande in het bedrijfsleven met vele ontslagen op diverse lagen. Organisaties met een hoog organogram zullen inzakken naar een lager organogram met meer verantwoordelijkheden in de onderste laag. Dit zal een grote chaos geven op microniveau; de individuele levens, maar ook op macroniveau zal één grote puinhoop ontstaan. De wereld zal in ontreddering zijn.  Lees meer

Channeling
 
De val van het allerlaatste duister

... Zeker op mondiaal niveau zullen de duistere machthebbers, die stug hebben volgehouden tot op de dag van vandaag, door de vrouwelijke zijnsenergie door de knieën gaan. En niemand hoeft zijn vuisten te heffen of zijn stem te verheffen of de strijd aan te gaan tegen het duister. Het is allemaal niet nodig. De energie op aarde is zo krachtig, de vrouwelijke zijnsenergie zal haar werk wel doen zonder dat daar menselijke inmenging voor nodig is. Dus, geliefde mensen, laat alles zoals het is. Aanschouw het duister en laat het voor wat het is. Schenk er geen aandacht meer aan. Heb er geen oordeel meer over, maar laat het zijn voor wat het is, in de wetenschap dat de energie haar werk wel zal doen om het laatste duister ten val te brengen.  Lees meer